Blog

Nové skrátené externé štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania

fakulta ekonomie

Podľa novely Zákona o vysokých školách 131/2002 Z. z., ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila ešte v marci minulého roka sa externé štúdium na slovenských vysokých školách skracuje na rovnakú dĺžku, akú má štandardné denné štúdium. Táto zmena sa, samozrejme, týka aj Paneurópskej vysokej školy a externých študijných programov na Fakulte ekonómie a podnikania.

 

Doba externého štúdia je skrátená na 3 roky

Podľa názoru mnohých odborníkov sa predĺžená štvorročná doba externého bakalárskeho štúdia ukázala ako neefektívna. Z tohto dôvodu sa dĺžka trvania celého externého štúdia skracuje na 5 rokov, z toho bakalárske štúdium bude trvať tri roky a magisterské alebo inžinierske dva roky. 

 

Mám záujem o skrátené externé štúdium

 

Novozapísaní externí študenti budú na Fakulte ekonómie a podnikania študovať kratšie 

Skrátenie bakalárskeho externého štúdia sa dotkne všetkých novozapísaných študentov, ktorí nastúpia na štúdium v akademickom roku 2023/2024 od septembra 2023. Študenti aktuálne študujúci externe na Fakulte ekonómie a podnikania dokončia svoje externé štúdium v pôvodnej dĺžke trvania štyroch rokov.

 

Zapíšte sa na externé bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ

Fakulta ekonómie a podnikania otvára nové študijné programy na bakalárskom stupni v externej forme v trvaní troch rokov, a to Ekonomika a manažment podnikania aj so zameraním na cestovný ruch, alebo podobný študijný program buď bez zamerania, alebo so zameraním na Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo alebo Manažment startupov

 

Pošlite si online prihlášku na Fakultu ekonómie a podnikania

 

<<< Späť