Blog

Nové skrátené externé štúdium na Fakulte psychológie

fakulta psychologie

Ešte v marci roka 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Zákona o vysokých školách 131/2002 Z. z., ktorá okrem mnohých ďalších zmien priniesla najmä skrátenie externého štúdia na slovenských vysokých školách. To v mnohých prípadoch trvalo aj 7 rokov (4 roky bakalárske, 3 roky magisterské a inžinierske). V súčasnosti sa skracuje na rovnakú dĺžku trvania, akú má aj denné štúdium (bakalárske 3 roky, magisterské a inžinierske 2 roky, spolu 5 rokov).

 

Skrátené trojročné externé štúdium

Skrátenie externého štúdia prišlo ako reakcia na názory odborníkov z prostredia vysokoškolského štúdia, ktorí označili štvorročné bakalárske a trojročné magisterské štúdium v externej forme ako neefektívne. Aj na Fakulte psychológie sme pristúpili k skráteniu externého štúdia Psychológie zo štyroch na tri roky.

 

Mám záujem o skrátené externé štúdium

 

Skrátenie externého štúdia na Fakulte psychológie platí pre novozapísaných študentov

Zo skrátenia trvania externého štúdia sa môžu tešiť novozapísaní študenti, ktorí nastúpia na štúdium od septembra 2023. Študentov, ktorí už aktuálne externe študujú psychológiu, sa zmena netýka. Tí dokončia svoje bakalárske externé štúdium v štandardnom trvaní štyroch rokov. Aby mohli noví študenti nastúpiť na skrátené externé štúdium, muselo dôjsť k prepracovaniu celých učebných osnov a plánu. 

 

Pošlite si online prihlášku na externé bakalárske štúdium na Fakultu psychológie PEVŠ

Na Fakulte psychológie otvárame v akademickom roku 2023/2024 študijný program Psychológia na bakalárskom stupni už v skrátenom trvaní troch rokov. Pošlite si jednoducho prihlášku na skrátené externé štúdium online.

 

Pošlite si online prihlášku na Fakultu psychológie

 

<<< Späť