Blog

“Oceňujem každého študenta, ktorý o sebe prezradí, že pracuje.“- doc. Denisa Dulaková

TALK - denisa dulakova

Právo zasahuje do oblastí, ktoré si častokrát neuvedomujeme. Našich študentov na Fakulte práva PEVŠ vzdelávame vo všeobecnej, teoretickej rovine a neskôr majú na výber špecializácie, ktorým sa vo svojom právnickom povolaní chcú naplno venovať už na profesionálnej úrovni. Jedno zo zameraní sa orientuje na realitné právo, ktorého predmety vedú tí najlepší odborníci z danej oblasti. Prodekanka Fakulty práva PEVŠ, doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD. okrem iného v rozhovore vysvetľuje pôsobenie a význam realitného práva, prezrádza, na čo si pri kúpe bytu treba dávať pozor a aké kvality na svojich študentoch oceňuje najviac.

P: Pani prodekanka, čo všetko rieši realitné právo?

D: Realitné právo nie je samostatné právne odvetvie, čiže my ho takto nemôžeme ani označovať. Avšak, aby sme priblížili verejnosti aj študentom to, že tento typ vzťahov súvisí s nehnuteľnosťami, tak sme si ho tak pomenovali. Je to realitné právo a venujeme sa v ňom hlavne nakladaniu s nehnuteľnosťami. To znamená ich kúpe, predaju, prenájmu, vôbec sprostredkovateľskej činnosti realitných kancelárií, aj marketingu, ktorý súvisí s realitnou činnosťou a teda s činnosťou realitných kancelárií, atď. Čiže je to vlastne právo, ktoré sa aplikuje pri predaji a prenájme nehnuteľností.

P: Takže práve v tomto odbore môže budúci študent nájsť uplatnenie?

D: Nie je to odbor, nie je to odvetvie, ale tento priestor, ktorý mu pomocou realitného práva vytvárame je naozaj veľmi široký a netýka sa len realitných kancelárií, ale dotýka sa širokého spektra vzťahov a subjektov, ktoré do toho spektra vstupujú. Napr. banky, ktoré ponúkajú úvery, rôzne poradenské poisťovacie spoločnosti, ktoré tiež nie sú realitnými kanceláriami, ale pripravujú nehnuteľnosti ako produkt pre realitný trh.  Takže všade tam sa môžu absolventi tohto študijného zamerania uplatniť.

P: Stúpa záujem o toto študijné zameranie tak, ako stúpa počet stavieb v Bratislave?

D: Áno potvrdzujem, že záujem o študijné zameranie realitné právo narastá. Myslím si, že ten počet študentov by mohol byť väčší, ale verím, že postupným vzdelávaním súčasných študentov a teda tou dobrou reklamou, ktorú budú šíriť ďalej sa študijné zameranie zatraktívni.

P: Čo Vás priviedlo k pedagogickej činnosti?

D: Ja som z učiteľského prostredia. Obidvaja rodičia sú učitelia, takže sa to ku mne dostalo prirodzene. Keďže som sa na vysokú školu hlásila krátko po revolúcii, kedy sa verejnosť domáhala právnikov, ktorí v tom čase neboli, tak sa to javilo ako veľmi atraktívne povolanie. Rozhodla som sa, že pôjdem na právo. Ale vidíte, nakoniec som teda právnička, ale skončila som tak, kde to všetko začalo. A to je v učiteľskom prostredí.

P: Čo máte na učiteľskej profesii najradšej?  

D: Tú šťavu, ktorú študenti do tohto prostredia prinášajú, či už je to v tom pozitívnom, alebo možno aj v tom mierne negatívnom svetle, keďže niektorí študenti sú beťári. To však neznamená, že ten ich beťársky prístup sa nedá zvládnuť a nedá sa s nim pracovať. Čiže mám rada energiu, ktorá v tom školskom prostredí je a samozrejme mi je sympatické, keď vidím, že študenti ocenia záujmom to, čo im prednášam.

P: Je aj niečo, čo ste sa od týchto ,,beťárov“ študentov naučili?

D: Nesmierne veľa sa od nich učím o moderných komunikačných prostriedkoch, pretože v tomto som pomerne konzervatívna. Čiže to, akým spôsobom sa dá komunikovať účinnejšie, efektívnejšie, viem hlavne od nich a teda aj od mojej dcéry, ktorá je rovesníčkou mojich súčasných študentov. Takže ma núti vzdelávať sa v oblastiach, ktoré sú mi možno trošku cudzie alebo ktoré som v tom čase keď som ja bola mladšia nestihla z rôznych dôvodov. Keď vidím aký priestor majú v štúdiu cudzích jazykov a v štúdiu v zahraničí, akým spôsobom sa dokážu dorozumieť, aj mňa to núti stále sa vzdelávať v anglickom jazyku. Hoci by som si mohla povedať, že mi stačí to čo viem, ale nie, nestačí mi to. Takže naozaj ma vedú k sebavzdelávaniu.

P: Takže prebieha taká vzájomná podpora. Ako najradšej trávite svoj voľný čas, kedy chcete právo vytesniť zo svojej hlavy?

D: Rada ho trávim s rodinou. Doma mám pevné a dobré zázemie, za čo som vďačná. A okrem manžela a dcéry máme aj psíka, s ktorým rada chodím do prírody. Okrem toho sa venujem rekreačným športovým aktivitám. Cvičím jogu, prechádzam sa a mám rada spoločenské väzby s blízkymi ľuďmi, kamarátmi, ktoré udržujem a aj pestujem.

P: V čom je podľa Vás Paneurópska vysoká škola iná, lepšia ako iné školy?

D: Osobne si myslím a čoraz viac sa presviedčam o tom, že naša vysoká škola má v porovnaní s ostatnými právnickými fakultami oveľa osobnejší vzťah vytváraný k študentom. To je to, čo som si uvedomila až keď som prešla z Univerzity Komenského z Fakulty práva, kde to bola masová záležitosť. V ročníku bolo neuveriteľne veľa študentov a pedagóg aj keď mohol mať snahu, tak pri tom počte študentov si nemohol vytvoriť osobný vzťah k viacerým študentom. Na PEVŠ máme únosný počet študentov, vďaka ktorému si pedagóg môže zapamätať mená každého študenta a vytvoriť si s nimi vzťah, ktorý bude rozvíjať. Ten vzťah je teda viac partnerský a nie je to ten pocit nadradenosti, podradenosti, ale skôr vzájomného partnerstva a kamarátstva.

P: Myslíte si, že je dôležité praxovať už počas vysokej školy?

D: Šedivá je každá teória a večne zelený je strom života. Čiže už len z tohto pohľadu je prínosným doplnkom, že študent praxuje. A ak sa pýtate, či je vhodné praxovať v danej profesii, ktorú študuje, určite je to veľmi dobré. Ale je niečo, čo kvitujem a je mi to veľmi sympatické. Tým, že sme súkromná vysoká škola, oceňujem každého študenta, ktorý o sebe prezradí, že pracuje. Vôbec mi nevadí, keď povie, že si na štúdium privyrábame povedzme aj vykladaním tovaru v nejakom obchodnom reťazci. Pretože aj táto jeho schopnosť ho predurčuje k tomu, aby sa dokázal o seba v budúcnosti postarať. Je to svedectvo, že ten mladý človek je dravý a aj keď momentálne možno nenájde uplatnenie v tej profesii, ktorú študuje, tak si dokáže poradiť. Takýto prístup naozaj oceňujem.

P: Na čo by sme si mali dať pozor pri kúpe vysnívaného bytu?

D: Najskôr by ste mali odhadnúť vlastné sily, či si v tom procese predaja vystačíte sám, alebo či sa neobrátite na profesionála. A profesionál to nie je len právnik, alebo len realitná kancelária, ale súzvuk oboch týchto profesií. Pri samotnom predaji ak chcete vyhľadať niekoho, kto Vám na trhu ponúkne najlepšie podmienky a predaj bude bezpečný, tak by som sa obrátila na realitnú kanceláriu. Ak chcete posúdiť napr. návrh zmluvy, ktorý Vám pripraví realitná kancelária, tak by som sa obrátila na právnika- profesionála. Takže tí by Vám určite poradili najlepšie. Ak by ste sa chceli spoľahnúť sám na seba, tak by som sa orientovala na osvedčené realitné portály. Ale na druhej strane to, že sa niekto ocitne na nejakom realitnom portáli neznamená, že koná poctivo, takže by som si jeho tvrdenia ešte nejakým spôsobom preverila. A opäť sa vraciam k tomu, čo som povedala. Barličku Vám určite poskytne buď právnik, alebo realitný profesionál. Vy si môžete vyhľadať na katastrálnom portáli údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti a tiež informácie o tom, či tá nehnuteľnosť nie je nejako zaťažená v prospech banky, alebo nedajbože či tam nie je vedené nejaké exekučné konanie alebo iné konanie, ktoré by obmedzilo vlastníka v práve nakladať s  nehnuteľnosťou. Toto si môžete pozrieť aj sám. Ale následne v tých ďalších krokoch, ak nie ste právnik, by som sa zverila do rúk profesionálov.

P: Na čo si musíme dávať pozor pri prenájme nehnuteľností?

D: Predaj a prenájom sú rôzne typy nakladania s nehnuteľnosťami. Ak si chcete prenajať čo i len garzónku,  tam nie je dôležitý faktor veľkosti bytu, ale ide o to, či ten, ktorý Vám ponúka byt do nájmu má právo Vám ho ponúkať. To znamená, či je vlastníkom alebo či má od vlastníka prenesené právo Vám ho ponúkať. Pretože už aj v nájomných vzťahoch a teda na trhu nájmov bytov sme sa stretli s podvodným konaním, kedy ľudia síce ponúkajú byt do užívania cez rôzne inzeráty, reklamy a pod. a dôverčiví nájomcovia dokonca uzavrú zmluvu a zložia depozit. No nakoniec zistia, že ten, kto im dával byt do ponuky v podstate nemá právo s bytom nakladať. Čiže v prvom rade by som sa spýtala, kto ste? Ste Vlastníkom? Ak áno, to si môžete preveriť cez katastrálny portál. Ak nie ste vlastníkom, doložte mi, aké oprávnenie máte vo vzťahu k ponúkanému bytu alebo k nehnuteľnosti. To je prvý krok. V druhom kroku by som si urobila prieskum trhu, čiže, čo sa mi ponúka, či ten čo to ponúka, žiada objektívne primeranú sumu. Či to nie je veľmi veľa, alebo či to nie je prehnane málo, čo by mohlo nasvedčovať tomu, že by tam mohlo ísť o nejaké nekalé konanie. Lebo práve takéto subjekty, ktoré sa snažia pritiahnuť záujemcov na nízku cenu, by mohli konať nepoctivo. Takže výška nájomného a vlastnícky vzťah k bytu.

P: Máte nejaký typ, ako si vybrať dobrú realitnú kanceláriu?

D: Určite by som odporúčala, keďže zastupujem Paneurópsku vysokú školu, ktorá má memorandum s Národnou asociáciou realitných kancelárií, obrátiť sa primárne na nich. Je to organizácia, s ktorou máme tie najlepšie skúsenosti a pomáha nám veľmi aktívnou formou pri výuke študentov študijného zamerania realitné právo. Čiže členskú kanceláriu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

_____

Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD. ukončila štúdium na  Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. Krátko na to nastúpila na Katedru občianskeho práva PF UK, na ktorej pôsobila do roku 2015. Počas tohto obdobia získala titul JUDr., PhD. a v roku 2015 jej bol udelený vedecko-akademický titul docent v odbore občianske právo. V nasledujúcom roku nastúpila na Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy, kde pôsobí doteraz, aktuálne aj ako prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou verejnosťou. Profesionálne sa venuje najmä zmluvnému záväzkovému právu a právnym vzťahom k nehnuteľnostiam. Vďaka tomu zaviedla na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva, nové študijné zameranie Realitné právo, ktorého je garantkou. Spolupracuje na ňom najmä s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Doc. JUDr. Dulaková je autorkou viacerých vedeckých článkov, monografických prác a učebných textov. Zúčastňuje sa na domácich i zahraničných konferenciách, na ktorých aktívne vystupuje. V rokoch 2008 až 2015 bola členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorá, pod vedením  jej vtedajšieho predsedu, prof. JUDr. Antona Dulaka, PhD., v septembri 2015 odovzdala prvú ucelenú pracovnú verziu návrhu nového Občianskeho zákonníka.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška

 

<<< Späť