Blog

Prečo je štúdium na PEVŠ najlepšou voľbou?

Všetci sme sa tam raz ocitli, maturita za dverami a pred nami otázka, čo ďalej. Čím chcem v živote byť? Doktor, právnik alebo radšej policajt? Ísť na vysokú alebo nie? Prečítajte si rozhovor so študentom Jánom Hreňkom z Fakulty ekonómie a podnikania, ktorý nám porozprával o jeho štúdiu a možno vám tak uľahčíme rozhodovanie.

Čo ťa viedlo ísť na vysokú školu?

Z môjho pohľadu je dnes doba, keď titul pred menom znamená zvýšenie šancí úspechu a otvára množstvo príležitostí do budúcnosti. Prihlášok na vysokú školu som podal hneď niekoľko a jedna z nich smerovala aj na Paneurópsku vysokú školu.

Podľa čoho si si vyberal vysokú školu? 

Nebol som si istý, či chcem študovať na Slovensku, alebo radšej odísť študovať do zahraničia. Nakoniec som sa však po dlhšom uvažovaní rozhodol, že ostanem tu hlavne kvôli rodine a priateľom. Rozhodol som sa pre štúdium v Bratislave. Chcel som okúsiť v živote zmenu, zažiť “veľký dospelácky život”, byť niekde, kde je príležitosť stretávať nových ľudí a spoznávať krásne miesta.

Prečo si sa rozhodol práve pre Paneurópsku vysokú školu?

Najviac ma lákalo štúdium ekonómie a na PEVŠ mi ponúkli možnosť individuálnej prehliadky školy. Tá ma hneď na prvý pohľad zaujala. Bol to naozaj zaujímavý zážitok, nové priestory, moderné vybavenie, jedáleň priamo v budove školy. Oproti klasickým malým dreveným laviciam sa vyučuje vo veľkej aule vybavenej projektorom, plátnom, vyučujúci má pred sebou mikrofón a toto všetko bola pre mňa novinka.
Po tom, ako som tieto priestory školy uvidel, definitívne som sa rozhodol, že tejto škole dám šancu. Nakoľko je Paneurópska vysoká škola súkromnou vysokou školou a školné pre mňa bolo do istej miery prekážkou, škola mi ponúkla hneď niekoľko možností ako pomocnú ruku. Jednou z nich je individuálny študijný plán, ktorý mi umožnil nájsť si platenú stáž už popri štúdiu. Ako študent som si taktiež mohol vybrať z rôznych ponúk splácania školného, teda som ho nemusel hradiť v jednej splátke, ale mohol som si školné rozdeliť na dve splátky alebo platiť mesačne.

Aké boli tvoje začiatky na vysokej škole napr. prístup vyučujúcich, spolužiaci, predmety?

Prvý rok na škole bol pre mňa veľkým krokom vpred. Na PEVŠ ma veľmi prekvapil prístup vyučujúcich, ktorí oslovovali študentov “pán kolega/kolegyňa”, čo na mňa spravilo veľký dojem a prednášky prebiehali formou diskusie. Správali sa k nám ako k rovnocennej osobe, nie ako k študentom. Trochu som sa obával matematiky, ale moje obavy sa vytratili hneď po prvých prednáškach. Matematika nebola úplne najľahšia, ale výklad učiteľa bol tak zrozumiteľný, že každý kto dával aspoň trochu pozor, to hneď pochopil a vedel vypočítať. Taktiež ma prekvapil spôsob vyučovania. Na gymnáziu, na ktorom som študoval sme sa často učiteľov pýtali načo to všetko využijeme. No na PEVŠ to je úplne iné! Odpoveď načo sme dostali ešte pred tým, ako sme začali počítať. Počítali sme konkrétne príklady z praxe, čo nám taktiež pomohlo pochopiť problematiku a prísť na riešenie. Samozrejme, že som na škole poriadne nikoho nepoznal, avšak to sa po veľmi krátkom čase zmenilo. PEVŠ organizuje rôzne akcie, na  ktorých sa takmer  všetci študenti navzájom spoznajú. Ja som veľa ľudí z PEVŠ spoznal napríklad na párty na Dunaji, lyžiarskom zájazde alebo športových akciách.

Aké boli ďalšie roky na PEVŠ? Zmenilo sa niečo?
Druhý rok na škole, keď sa už spolužiaci medzi sebou poznajú, bol z môjho pohľadu jeden z najlepších rokov v mojom živote. Škola ponúka študentom stáže, možnosti platenej praxe, Erasmus, dostatok času na osobný život, niektorí študenti dokonca dostali štipendium, ktoré je naozaj motivujúce. Napríklad s kamarátmi sme mali nápad na začiatok našej vlastnej firmy, a prístup profesorov bol až prekvapujúci. Učitelia si na nás našli čas dokonca aj mimo konzultačných hodín, pomáhali nám, mohli sme sa zúčastniť hodín na ktoré sme neboli zapísaný a mali príležitosť pracovať na našom vlastnom projekte. Osobne si to veľmi vážim, informácie za ktoré by som za iných okolností musel platiť niekomu cudziemu, som dostal  zadarmo a ešte s úsmevom.
Tretí ročník bol pre mňa asi ten najrýchlejší, avšak aj najviac stresujúci. Popri štúdiu musí študent pracovať aj na bakalárskej práci. Mali sme na ňu celkom dosť času, avšak ako to už u väčšiny študentov býva zvykom, začne sa až, keď je termín odovzdania za dverami. Aj napriek tomu sa to dalo zvládnuť a dnes sa môžem pochváliť nielen titulom pred menom, ale aj vedomosťami, ktoré v praxi dokážem využiť.  Som vďačný za príležitosť študovať na Paneurópskej vysokej škole, a som rád že môžem pokračovať aj v Inžinierskom štúdiu.

A čo prax? Je možné zvládať vysokú školu a zároveň pracovať?

Prax sa s vyučovaním určite zvládnuť dá. Mnoho študentov začína praxovať/stážovať už v druhom ročníku a učia sa sebestačnosti. Škola ponúka študentom možnosti stáže v partnerských firmách ako sú napr. IBM, KPMG, Asseco a iné. Taktiež ako som už spomínal škola ponúka študentom individuálny študijný plán, ktorý pomáha práve pracujúcim študentom alebo športovcom. Pre externú formu štúdia škola dokonca ponúka program online podpory, ktorý je u študentov veľmi populárny.

Aké máš plány po škole? Chceš sa zamestnať v oblasti ekonómie alebo aké sú tvoje plány do budúcnosti?

V budúcnosti sa určite plánujem zamestnať v oblasti ekonómie, konkrétne ma láka audit. Beriem to ako výbornú príležitosť nielen z finančného ohodnotenia, ktoré táto oblasť ponúka, ale aj z pohľadu ďalšieho kariérneho vzdelávania. Verím, že ukončením vysokej školy sa vzdelávanie u nikoho z nás nekončí, je to len ďalšia životná kapitola, ktorú môžeme uzavrieť a posunúť sa ďalej.

Čo by si odporúčal novým uchádzačom?

Určite, aby sa nebáli klásť otázky vyučujúcim, teda aspoň ak sa týkajú preberanej témy…Ďalej, aby sa nebáli povedať svoj názor. Na prednáškach sme často krát viedli živé diskusie ohľadom aktuálnych situácií vo svete ako napr. aký to môže mať budúci dopad na ekonomiku či už Slovenska alebo inej zahraničnej krajiny. Mnoho týchto diskusií mi pomohlo vidieť veci z inej perspektívy. Taktiež odporúčam každému študentovi zapájať sa do školských networkingových akcií nakoľko budú mať možnosť spoznať nielen starších študentov z ich fakulty, ale aj ľudí z iných fakúlt a dokonca aj vyučujúcich.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia

Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia

Online prihláška

<<< Späť