Blog

Psychologické testy sú povinné pre rôzne povolania. Je skutočne náročné nimi prejsť?

psychologické testy

Či už by ste sa chceli stať policajtom, vojakom, zriadiť si zbrojný pas alebo sa stať vodičom z povolania, je nevyhnutné, aby ste absolvovali povinné psychologické testy. Cieľom psychologických testov nie je dokázať, že ste psychicky chorý alebo že s vami niečo nie je v poriadku. Nie je to ani žiadna vedomostná skúška, na ktorú keď sa naučíte, tak máte istotu, že ste ju spravili. Uvedené povolania si však vyžadujú určité osobnostné vlastnosti, ktoré by mal človek, ktorý ich vykonáva, mať. A ako psychológ zistí, či človek spĺňa požiadavky na výkon danej profesie a či sú uňho prítomné osobnostné vlastnosti, ktoré si daná profesia vyžaduje? Predsa pomocou psychologických testov!

Psychologické vyšetrenie vykonáva dopravný a klinický psychológ

Nie každý psychológ môže vykonávať psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti k vydaniu zbrojného pasu či k vykonávaniu určitej profesie. Túto právomoc majú len dopravní a klinickí psychológovia. Ak sa uchádzate o zamestnanie, ktoré si vyžaduje psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti, môžete si objednať termín u jedného z nich, záleží o aký účel psychologického vyšetrenia psychickej spôsobilosti sa bude jednať.

Existuje viacero psychologických testov, budete ich robiť hneď niekoľko

V rámci psychologického vyšetrenia psychickej spôsobilosti, resp. psychologického testovania budete absolvovať psychologický rozhovor, ale tiež testovú batériu. Testová batéria je skupina psychologických testov či dotazníkov, ktorá skúma určitý psychologický konštrukt. V prípade uchádzačov o vodičský preukaz skupiny C, D a E alebo o ľudí, ktorí chcú byť profesionálnymi vodičmi, sa testujú napríklad ich reakčné a rozumové schopnosti, pozornosť v záťaži a štruktúra osobnosti. Dôležitý je tiež psychologický rozhovor, ktorý psychológ s testovaným človekom realizuje, a sleduje aj jeho správanie počas celého vyšetrenia.

Psychologické testy nie sú náročné, príprava je nežiadúca

Na psychologické testy sa pripravovať veľmi nedá, čo je v podstate dobré, pretože akákoľvek príprava alebo bifľovanie sa odpovedí v psychologických dotazníkoch by marilo psychologické testovanie. Celé vyšetrenie by tak strácalo svoj zmysel. Predstavte si, že „oklamete“ psychológa tak, že sa vopred pripravíte na vyšetrenie a budete poznať väčšinu položiek v dotazníku a „správne“ odpovede na ne, potom vás príjmu do armády a v teréne zistíte, že na toto povolanie nemáte kompetencie ani potrebné vlastnosti a nebudete ho zvládať. Môžete si tým akurát uškodiť.

 

psychologické testy

 

Využívajú sa aj projektívne testy

Ak by ste aj poznali položky v psychologických dotazníkoch, projektívne testy veľmi neoklamete. Jedná sa napríklad o kresbu stromu, kresbu postavy alebo kresbu rodiny. Nakreslíte obrázok podľa zadania, ktoré vám psychológ administruje, a následne ho psychológ musí zinterpretovať. Naše nevedomie má veľkú moc a kresba je účinným nástrojom, pomocou ktorého sa vie prejaviť. Známy je tiež napríklad Rorschachov test atramentových škvŕn. Každý psychológ však potrebuje absolvovať kurz, kde sa naučí správne interpretovať jednotlivé odpovede či kresby, aby mohol využívať projektívne testy.

Zaujíma ťa dopravná a klinická psychológia? Poď študovať na PEVŠ!

Chcel/a by si v budúcnosti realizovať psychologické vyšetrenia a skúmať ľudskú psychiku? V tom prípade si podaj prihlášku na štúdium psychológie na Paneurópskej vysokej škole, kde získaš odborné vzdelanie a mnoho vedomostí zo psychológie pod vedením odborníkov z danej oblasti a z praxe. Psychológom sa môžeš stať aj ty!

 

<<< Späť