Blog

Štúdium na splátky a študentské pôžičky na PEVŠ

Chystáte sa študovať na Paneurópskej Vysokej Škole a riešite otázku financovania? V dnešnom článku sme si pre vás pripravili všetky dôležité informácie ohľadom platieb za štúdium, o možnosti splátkových platieb, ale aj o možnostiach študentských pôžičiek, ktoré môžete využiť.

Školné a poplatky za štúdium

Hneď na začiatku článku by sme radi upriamili vašu pozornosť na túto podstránku, kde nájdete všetky aktuálne informácie ohľadom školného a ostatných poplatkov súvisiacich so štúdiom na Paneurópskej Vysokej Škole. Okrem prehľadne spracovaných tabuliek poplatkov za denné aj externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a inžinierskom, ale aj doktorandskom stupni všetkých ponúkaných študijných programov si môžete prezrieť aj ostatné poplatky súvisiace so štúdiom.

Štúdium na splátky

Paneurópska Vysoká škola svojim študentom poskytuje možnosť vypracovania splátkového kalendára v dvoch variantoch: Buď na desať mesačných alebo dve semestrálne platby, a to pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho a doktorandského študijného programu. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.

Sociálne a motivačné štipendium

S financovaním vášho vysokoškolského života a štúdia vám dokáže pomôcť aj sociálne a motivačné štúdium. Všetky podmienky pre získanie oboch druhov štipendia spolu s pokynmi na odoslanie žiadosti sme pre vás detailne spracovali na našom webe. Ak máte nárok na získanie sociálneho alebo motivačného štipendia, rozhodne nepremárnite šancu na jeho uplatnenie.

Študentská pôžička

Študentské pôžičky sú najmä v západnej Európe a USA bežným spôsobom financovania štúdia a pomaly sa dostávajú aj do povedomia slovenských študentov.  Dovoľujeme si vás upozorniť, že konečný termín na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2021/2022 je stanovený do 31.10.2021. Po tomto termíne už nebude možné v akademickom roku 2020/2021 získať pôžičku pre študentov. Všetky informácie uverejnené na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania sú aktuálne a správne. Užitočné informácie o študentských pôžičkách nájdete aj na našom webe. Rovnako je v sekcií študenti>dokumenty uvedená aktuálna žiadosť o pôžičku pre študentov, ktorú treba vyplniť a najneskôr do 31.10.2021 a doručiť na adresu Fondu na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava. 

Máte otázky?

Nezabudnite – posledný termín na odovzdanie žiadosti o pôžičku sa nezadržateľne blíži. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom financovania vášho štúdia, o možnostiach získania štipendia, ale aj ohľadom vyplnenia žiadosti o študentskú pôžičku, neváhajte nás, prosím, kedykoľvek kontaktovať.

<<< Späť