Blog

Ako napísať životopis? Náš sprievodca

S písaním životopisu sa počas života stretne pravdepodobne naozaj každý. Už dokonca na základnej škole sa žiaci učia písať prvé jednoduché životopisy, ktoré v niektorých prípadoch aj odosielajú spolu s prihláškou na strednú školu. Málokto však vie napísať naozaj dobrý životopis, pri ktorom sa postaví každý jeden personalista pri uchádzaní o zamestnanie, či garant programu pri výbere obmedzeného počtu študentov do prvého ročníka na vysokej škole. Dnes si ukážeme, ako by mal vyzerať životopis.

Ako napísať životopis

Dobrý životopis by mal spĺňať niekoľko pravidiel, ktoré si rozoberieme aj v ďalších častiach tohto článku. Mimoriadne dôležitá je forma životopisu. Všeobecne je odporúčaný štruktúrovaný životopis, o ktorom si tiež povieme viac. Vyžaduje sa aj príjemná a nenásilná grafická úprava (nestačí len biely dokument s čiernym písmom) a formátovanie, bezproblémová gramatika, či aktuálna fotografia uchádzača a jeho kontaktné údaje.

Typy životopisu

Životopis sa často aj v zahraničí označuje ako CV, z lat. curriculum vitae. Množstvo ľudí sa mylne domnieva, že CV je anglická skratka alebo označenie pre životopis. Životopis určujeme na niekoľko základných typov podľa jeho určenia:

  • Beletrizovaný životopis: Často sa píše ako jeden ucelený blok textu so všetkými informáciami o konkrétne osobe. Pripomína krátky literárny opis postavy a neodporúča sa používať v akademickej ani profesionálnej rovine.
  • Štruktúrovaný životopis: Označovaný aj ako profesný, sumarizovaný, profesijný či profesionálny. Ide o najčastejšie používaný typ životopisu, ktorý budete písať pri uchádzaní o zamestnanie.

Poznáme napríklad aj Europass, ktorý využívajú uchádzači v iných krajinách, či rôzne formy úradného životopisu, ktoré majú presne stanovené „kolónky“ a uchádzač ich len vypisuje. V dnešnom článku sa budeme venovať štruktúrovanému, a teda profesnému životopisu.

Čo do životopisu patrí

Pri uchádzaní sa o zamestnanie do životopisu rozhodne uveďte vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté v požadovanom odbore. Vhodné sú aj všetky pracovné skúsenosti, ktoré súvisia s daným odborom. Pridať môžete aj certifikáty, kurzy, oprávnenia či licencie, ktoré sú požadované zamestnávateľom, alebo ktoré máte tak povediac navyše, ale súvisia s vaším potenciálnym zamestnaním.

Čo do životopisu nepatrí

Existuje aj niekoľko vecí, ktoré sú v tomto desaťročí už v životopisoch naozaj úplné tabu. Ide najmä o rôzne stredoškolské brigády, práca s PC (Word, internet), ale aj absolútne nesúvisiace skúsenosti či kurzy. Pri uchádzaní sa o post manažéra podniku bude zamestnávateľa len ťažko zaujímať to, či ste na strednej škole pracovali ako pomocná sila na letnom festivale, že viete ovládať počítač (kto nevie?), alebo že máte spravený kurz sokoliarstva alebo pracujete so šicím strojom.

Životopis na vysokú školu

Ak sa hlásite na bakalárske štúdium na vysokú školu, spolu so životopisom sa často od uchádzačov vyžaduje aj napísanie motivačného listu. O motivačnom liste máme pre vás rovnako rozsiahly článok na našom blogu, v ktorom sa dozviete všetky podstatné informácie o tom, ako ho napísať.

<<< Späť