Blog

Kde vo svete uznávajú titul MBA?

mba štúdium

MBA alebo Master of Business Administration je na Slovensku stále pomerne neznámy a málo rozšírený titul. Množstvo ľudí, ktorí sa s ním prvýkrát stretnú, ho nepoznajú, no jeho popularita v posledných rokoch výrazne vzrástla. V krajinách západnej Európy a na americkom kontinente však ide o veľmi rozšírenú formu manažérskeho vzdelania.  

Vznik MBA 

Predchodca MBA, Master of Science v oblasti obchodu, vznikol už v roku 1900 na Dartmouth College v Spojených štátoch amerických. Prvý MBA program vznikol v roku 1908 na Harvarde. V roku 1943 sa začal vyučovať aj mimo Spojených štátov, a to konkrétne v Barcelone a Singapure, kde vznikli zahraničné pobočky Chicago Booth School. V priebehu nasledujúceho polstoročia sa štúdium MBA rozšírilo do celého sveta a v súčasnosti je tento stupeň manažérskeho vzdelania možné dosiahnuť aj na Slovensku. 

Stupeň dosiahnutého vzdelania 

Definovanie stupňa vzdelania s titulom MBA je zložitejšie, hlavne kvôli právnej úprave vo svete.  V zásade sa naň nahliada z rôznych uhlov.  V niektorých krajinách je druhým stupňom vysokoškolského vzdelania, ktoré predchádza bakalárskemu štúdiu, teda ekvivalentu nášho bakalárskeho vzdelania BBA. Dôležité je však, aby vysoká škola v zahraničí bola registrovanou vysokou školou na základe vysokoškolského zákona a samotné MBA musí byť akreditované ako vysokoškolské štúdium druhého stupňa. Toto štúdium je výhradne v angličtine a cena štúdia sa pohybuje od 10 000 EUR. 

V prípade, že sa študent rozhodne absolvovať MBA v našich podmienkach po bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, MBA reprezentuje dodatočné vzdelávanie v oblasti manažmentu. Nenahrádza však vysokoškolské vzdelanie. Ide o takzvané profesijné vzdelanie, kde sa hodnota vzdelania rovná hodnote inštitúcie, ktorá vydáva diplom. Treba si však dať pozor na rôzne vzdelávacie agentúry, hlavne z Českej Republiky, ktoré často nerešpektujú vážnosť tohto vzdelania. Prezentujú rôzne pochybné akreditácie zo zahraničia, do svojich názvov si dávajú rôzne názvy ako school a podobne. Najjednoduchšie ich spoznáte tak, že ponúkajú štúdium v českom alebo slovenskom jazyku so zahraničnou akreditáciou a cenou okolo 3000 EUR, čo reálne, samozrejme, nie je možné. Zahraničná škola nemôže akreditovať vysokoškolské štúdium v inom ako v domácom jazyku či angličtine. 

V našich podmienkach je možné MBA štúdium absolvovať aj bez ukončeného minimálne bakalárskeho štúdia. V tomto prípade sa pred nástupom na MBA štúdium sa vyžaduje aspoň 5-ročná manažérska prax a úplné stredoškolské vzdelanie s ukončenou maturitou. Ako sme už napísaliSlovenské zákony zahraničné tituly neriešia a ani negarantujú – MBA a LL.M. tituly tak stoja mimo národný systém akreditácie a nazývajú sa tzv. „profesijným vzdelaním“. Kredibilita dosiahnutého diplomu je postavená na kvalitných programoch s prezenčnou výučbou a s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University. Všetky programy MBA a LL.M., ktoré poskytujeme, prechádzajú rovnakou internou validáciou, ako slovenské akreditované študijné programy a tým je zaistená vysoká kvalita tejto formy štúdia.

Hodnotu dosiahnutého vzdelania na stupni MBA teda určuje hlavne kvalita konkrétnej inštitúcie, na ktorej tento titul vyštudujete.

V čom je štúdium MBA špecifické? 

Štúdium MBA je určené pre manažérov, budúcich manažérov, zakladateľov startupov a všeobecne ľudí z praxe alebo podnikateľov.  

Súčasťou výučby sú komplexné moduly, z ktorých sa každý venuje špecifickej oblasti vrcholovej manažérskej praxe:

  • Business prostredie 
  • Marketing
  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Riadenie financií a rizika
  • Riadenie procesov a výroby
  • Riadenie zmien a krízového riadenia
  • Projektové riadenie
  • Strategické riadenie

Absolvent štúdia tak získa široké znalosti pre ďalší rozvoj svojej manažérskej činnosti.

Medzinárodne uznávaný titul 

Titul MBA je medzinárodne uznávaným stupňom vzdelania, ktorý dôverne poznajú všetci zamestnávatelia – HR manažéri aj konatelia úspešných firiem. Najmä v zahraničí je MBA pre zamestnávateľov často hodnotnejšie, než iné formy vzdelania. Nie je ničím zvláštnym, keď je titul MBA dokonca podmienkou pri prijatí do zamestnania a môže tak byť rozdielovým bodom pri výbere uchádzačov.

Aj pri výberovom konaní do zamestnania na Slovensku často vidíme podmienky, medzi ktorými sa okrem požadovanej praxe objavuje aj absolvovanie MBA štúdia. Dosiahnutie titulu MBA vám dokáže otvoriť desiatky nových dverí na ceste k vysnívanému zamestnaniu a poskytne vám skutočne praktické zručnosti pre riešenie problémov, s ktorými sa ako manažér stretnete v práci každý deň. 

Napríklad vzdelanie LL.M., teda právne vzdelanie, je v Británii uznávané ako vysokoškolský titul druhého stupňa. Neplatí to však vo všetkých krajinách. Ako sme písali aj na začiatku článku, často sa na MBA a LL.M. nahliada ako na profesijné vzdelanie. V spomínanej Británii je MBA uznávané ako jedno z najhodnotnejších vzdelaní pre úspešných manažérov. Aj keď sa rozhodnete študovať MBA na prestížnych britských univerzitách, s následným „prenosom“ titulu na Slovensko a zapisovaním do občianskeho preukazu to môže byť komplikované. V tomto prípade je potrebné žiadať o uznanie vzdelania cez ministerstvo školstva. 

Študujte MBA na Paneurópskej vysokej škole 

Máte záujem o štúdium MBA? Neváhajte nás kontaktovať. Naše študijné programy Executive MBA je možné študovať v Bratislave, Vysokých Tatrách, Brne, ale aj individuálne. Samozrejmosťou je možnosť splátkovej úhrady poplatkov za štúdium. Vyplňte našu e-prihlášku a my vás budeme kontaktovať. 

<<< Späť