MBA v občianskom preukaze?

MBA v občianskom preukaze?

 

FAQ – Časté otázky a odpovede na ne

 

Je možné zapísať titul MBA a LL.M do občianskeho preukazu?

Pretože sa jedná o profesijné vzdelávanie, titul sa do občianskeho preukazu nezapisuje. Niekedy ale úrady prekvapia a zápis vykonajú.

 

Aká je hodnota MBA a LL.M diplomu všeobecne?

Pre niekoho má MBA a LL.M štúdium hodnotu iba v získanom diplome, resp. v titule. Ak by to tak skutočne bolo, nebola by to dobrá investícia. Prínosy týchto prestížnych štúdií sú totiž oveľa ambicióznejšie. Okrem formálneho zvýšenie kvalifikácie a nových znalostí je to aj získanie nových kontaktov, impulzov do zamestnania či podnikania a v neposlednom rade sú to aj výstupy štúdia v podobe písomných projektov, ktoré naši lektori a študijní koučovia smerujú tak, aby boli skutočne pre študentov zmysluplné. Na všetky tieto aspekty sa naše programy zameriavajú. Zaujímavým pohľadom na efektívnosť nákladov na štúdium je aj možnosť získania nového zamestnanca, zamestnávateľa alebo zákazky vďaka novým kontaktom v skupine študentov. V takom prípade sa náklady na štúdium môžu vrátiť okamžite.

Stránka študijného programu Executive MBA. 

Stránka šudijného programu LL.M. 
V čom sa MBA a LL.M štúdium líši od klasického štúdia?

Rozdielov je viacero. Okrem prístupu k študentom a podpore networkingu je to najmä dôsledná orientácia na prax. Klasická ekonomická a právnická štúdiá sú zamerané veľmi teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácie teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. U MBA a LL.M štúdia sa predpokladá, že študent je už pracovne etablovaný, obvykle vo vyššej manažérskej / právnickej pozícii, a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Štúdium je preto orientované prakticky a je veľmi efektívne vzhľadom na vyťaženosť študujúcich.

 

Aký je rozdiel medzi zahraničným diplomom a diplomom od slovenských subjektov?

Odpoveď na túto otázku je zložitá, pretože existuje mnoho aspektov, ale v jednoduchosti – v zahraničí rovnako ako u nás majú svoj systém vzdelávania a kontrolujú jeho kvalitu – jednotlivé školy sa akreditujú (rovnako je tomu aj na Slovensku pre štúdium s titulmi Ing., Bc. pod.). Takéto štúdium mimo svojej materskej krajiny býva poskytované obmedzene alebo vôbec (vymedzujú to akreditácie v tejto krajine). To, že ide o zahraničné vysokú školu, však ešte neznamená, že má plnohodnotnú akreditáciu, rovnako ako na slovenskom nemá každá škola akreditáciu pre všetky typy štúdia. Cena skutočne akreditovaného štúdia, ktoré býva v angličtine a trvá 2 až 3 roky, je aj rádovo vyššia ako neakreditovaného. Slovenské zákony zahraničné tituly neriešia ani negarantujú – MBA a LL.M tituly tak stoja mimo národný systém akreditácie a nazývajú sa tzv. “Profesijným vzdelaním” – ich poskytovanie nie je v podstate zákonom obmedzované. Takéto štúdium potom môže poskytovať prakticky ktokoľvek. Popri serióznych školách, ktoré rešpektujú vážnosť MBA a LL.M štúdia, to využívajú rôzne agentúry, ktoré ťažia z prestížnosti týchto titulov a ich vysokých cien a to bez toho, aby štúdium zodpovedalo nákladom a predávaniu diplomov, a najmä bez toho, aby poskytovali relevantné vzdelanie. Tieto agentúry sa kvôli lepšiemu imidžu oháňajú akreditáciami na rôzne zahraničné subjekty, ktoré však nemajú v skutočnosti žiadnu váhu – nejde o štúdium akreditované relevantným orgánom v zmysle medzinárodne platného diplomu. Rovnaké to je s ich odkazom na členstvo v rôznych asociáciách, vkladanie mien známych škôl do svojho názvu, slov ako je “school”, “university” a pod. (Aj keď nie sú vysokými školami). To všetko len vytvára krytie ničím nepodloženej kvality štúdia.

 

Aká je kredibilita vašich diplomov?

Naše MBA a LL.M programy sú tzv. profesijným vzdelaním. Našou kredibilitu staviame na kvalitných programoch s prezenčnou výučbou s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University, resp. pre advokátsku komoru. Ďalším dôležitým faktom je to, že ako vysoká škola sa môžeme zaštítiť akreditácií na klasické vzdelávacie programy, ktorá oi. dokladá vysokú úroveň procesov a kompetencií našej školy. Všetky programy MBA a LL.M, ktoré poskytujeme, prechádzajú rovnakou internou validáciou, ako slovenské akreditované študijné programy, a tým je zaistená vysoká kvalita tejto formy štúdia. PEVŠ má rozsiahle skúsenosti s tvorbou kvalitných akreditovaných študijných programov, ktorých aktuálne ponúka viac ako 40.

 

 

Je možné u vás študovať aj akreditované programy priamo v zahraničí?

Takúto možnosť sme ponúkali, ale kvôli vysokej cene a dĺžke štúdia bol o ňu malý záujem. Naše v súčasnosti ponúkané programy vychádzajú z tých akreditovaných (lektori, prístup), ale upravili sme ich tak, aby boli dostupnejšie (prevedené z angličtiny, kratšie, oveľa lacnejšie) a okrem toho sme ich ešte vylepšili (študijný kouč, väčšia podpora počas štúdia a väčšia orientácia na praxi).

 

Prečo sú tak veľké rozdiely v cenách? Čo si za peniaze kupujem?

Najväčšími náklady na štúdium sú platy lektorov a v prípade akreditovaných programov licencie či iné poplatky zahraničným partnerom. Klasická britská štúdia tak stojí cca 12.000 €. Najlacnejšie ponuky agentúr, ktoré oba hlavné náklady nemajú, sú potom okolo 3.000 €. Naša škola išla odlišnou cestou – priviedli sme lektorov so skúsenosťami z výučby na tradičných britských programoch, ich know how sme uplatnili v našich podmienkach a namiesto platenia drahých licencií do zahraničia sme radikálne znížili cenu pre študentov. Ponúkame tak programy založené na britských štandardoch za cca. tretinovú cenu.

 

Prečo má niektorá konkurencia nižšie ceny?

To je jednoduché, nižšia kvalita stojí menej peňazí. Najnižšie ceny poskytujú agentúry poskytujúce on-line kurzy. Tie ušetria veľa prostriedkov za prácu lektorov, ale MBA a LL.M štúdium bez kontaktu s lektorom a ostatnými študentmi je úplne v rozpore s podstatou týchto štúdií. Naše štúdia nie sú najlacnejšie na trhu, ale majú bezkonkurenčný pomer kvalita / cena, pretože optimálne kombinujeme kvalitu s efektivitou.
Aké sú pri jednotlivých štúdií rozdiely v lektoroch?

U programov na vysokých školách je dôležité sledovať, že nejde o bežných akademikov, ktorí sú zameraní teoreticky (musia realizovať výskum, publikovať pod.). Lektorský tím pri MBA a LL.M na vysokej škole by mal byť teda iný ako u ich ostatných tradičných programov. U vzdelávacích agentúr je situácia pestrejšia. Z dôvodu ich snahy o udržanie nízkych nákladov často angažujú štúdium opäť akademikmi, vrátane doktorandov, alebo idú druhým extrémom – využívajú osoby z praxe, ale bez akejkoľvek teoretickej prípravy a rozhľadu, takže výučba má povahu súboru ich osobných životných skúseností ničím objektívne nepodložených. Často sú to profesionálni lektori čohokoľvek. U lektorského tímu je teda dobré sledovať vzdelanie lektorov, ich prax a skúsenosti. U lektorov, ktorí ovládajú všetko, je dobré byť dvojnásobne na pozore.

 

Kto učí u vás?

Vyberáme si lektorov, ktorí spĺňajú tri hlavné podmienky – dôkladnú znalosť veci, aby o nej mohli učiť, ľudí z praxe, aby o nej len neteorizovali, a v neposlednom rade s orientáciou na zákazníka, aby študentom poskytovali tie najlepšie služby. Profesne ide o manažérov, vlastníkov firiem, advokátov a pod., ktorí majú zároveň lektorské zručnosti a skúsenosti. Veľká časť našich lektorov vyučovala v MBA programoch pre Nottingham Trent University a Staffordshire University z Veľkej Británie, resp. pre advokátsku komoru (LL.M). Pre našich lektorov nie je výučba hlavný zdroj obživy, je to skôr koníček a cesta ako spoznávať nových a zaujímavých ľudí a podľa toho tiež pristupujú k študentom.

 

Ako sú študijné skupiny veľké?

Študijné skupiny majú obvykle okolo 15 až 20 študentov.

 

Ako veľmi je štúdium na PEVŠ náročné?

Na jednej strane sme seriózna škola a nepredávame diplomy, na druhú stranu robíme všetko preto, aby sme štúdium študentom maximálne uľahčili a spríjemnili. Sprievodcom študenta celým štúdiom je študijné kouč, ktorým je skúsený manažér (MBA) či právnik (LL.M) zároveň znalý všetkých zákutí študijnej agendy. Teda na rozdiel od referentky študijného oddelenia na bežnej vysokej škole je kouč študentovi rovnocenným partnerom a oporou schopnú poradiť a viesť študenta s patričným porozumením a nadhľadom. Nakoľko študentov neskúšame z teórie, je jediným výstupom pre hodnotenie a zároveň hlavné povinnosťou študenta spracovať písomné projekty pre jednotlivé moduly. V tom im pomáhajú „chytré“ šablóny. Témy projektov zásadne neprideľujeme (nevnucujeme), ale študent si ich volí sám v spolupráci so študijným koučom a lektormi a to tak, aby mu výstupy priniesli úžitok. Postupné rozpracovanie jednotlivých tém potom efektívne vedie k vytvoreniu záverečnej práce.

 

Zhrnutie – Ako si vybrať to správne štúdium?

Hodnota diplomu vždy zodpovedá dôveryhodnosti toho, kto ho vydal. Všeobecne možno povedať, že najprestížnejšie je prezenčné štúdium v angličtine na známej britskej či americkej univerzite (iné štáty sú s veľkým otáznikom). To je ale veľmi drahé a trvá až tri roky. Kto si to však môže dovoliť finančne a časovo, je dobrá voľba štúdium na renomovanej univerzite v zahraničí. Časovo a finančne dostupnejšie variantom je prezenčné štúdium na slovenských či českej vysokej škole so skúsenosťami s týmto typom štúdia, ktorým sa neoplatí ohrozovať svoju povesť nekvalitnými programy – to je prípad našej školy. Vysoká škola totiž podlieha národnej akreditáciu a má preto v mnohých oblastiach nastavené vysoké štandardy štúdia. Popri tom vzdelávacie agentúry nepodliehajú žiadnym pravidlám a často je ich hlavnou kompetenciou nalákať študentov na zľavu a jednoduchosť štúdia. Diplom od takýchto subjektov má potom len hodnotu dôvery do nich vloženej, a svojmu nositeľovi môžu aj viac uškodiť ako pomôcť, pretože spôsob jeho nadobudnutia býva sa rovná so serióznosťou nositeľa. Pri výbere štúdia je teda potrebné byť veľmi pozorný a uvažovať kriticky. Jasným signálom k obozretnosti je ponuka on-line štúdia a veľmi nízka cena. Cenový rozdiel najlacnejších štúdií a programov na vysokých školách však nebýva dramatický.

 

Stránka študijného programu Executive MBA. 

Stránka šudijného programu LL.M.