Blog

PhDr, RNDr a ďalšie – alebo rigorózne štúdium v skratke

rigorózne konanie

Na Paneurópskej vysokej škole našim absolventom vždy ponúkame pokračovanie v štúdiu prostredníctvom rigorózneho konania. V dnešnom krátkom článku sa pozrieme na to, aké študijné programy by ste rozhodne nemali prehliadnuť a aké sú podmienky absolvovania tohto konania. Čítajte ďalej.

Sloboda počas štúdia

Pri rigoróznom konaní nie ste viazaní na nejaký akademický rok alebo iné časové podmienky. Výhodou je, že rigorózne konanie začína v podstate kedykoľvek. Končí spravidla do jedného roka od začatie štúdia, ale šikovný uchádzač môže celé konanie uzavrieť aj skôr. Podmienkou absolvovania rigorózneho konania je napísanie rigoróznej práce a jej následné obhájenie pred komisiou.

Ako prebieha obhajoba?

Obhajoba nie je o nič zložitejšia ako obhajoba diplomovej práce, ktorú pred rigoróznym konaním musí zvládnuť každý uchádzač. Keď sa opýtate absolventov  rigorózneho konania, ako vnímajú obhajobu svojej rigorózne práce, väčšina z nich vám povie, že je to pre nich akoby „vedecká rozprava“ s kolegami z fakulty. Dôležité však je, že práve vy by ste mali mať z celej miestnosti najväčšie znalosti o téme, ktorú ste si vybrali pre spracovanie vo vašej záverečnej práci! Okrem obhajoby vás nečaká žiadna ďalšia skúška, avšak pri obhajobe môže študent dostávať aj otázky z témy a príbuzných okruhov, ktorým by mal rozumieť.

Pre koho rigorózne konanie nie je vhodné?

POZOR, rigorózne konanie je možné viac menej len ako nadstavba pre magisterské štúdium. Absolventi inžinierskeho štúdia s ambíciami pre ďalšie vzdelávanie musia ísť na veľký doktorát. Rigorózne konanie v ich prípade nie je možné. Vychádza to z právnej úpravy a v súčasnej dobe do nie je možné ovplyvniť.

Ako si vybrať študijný program

V našej ponuke študijných programov pre rigorózne konanie sa nájdu aj absolventi magisterského štúdia z iných škôl. Cena za celé rigorózne konanie je u nás len 750 EUR.

V našej ponuke rigoróznych konaní nájdete aplikovanú informatiku, masmediálne štúdiá, psychológiu, ale aj 9 rôznych odvetví práva a medzinárodných vzťahov.

Rigorózne konanie  sa dá absolvovať na odbor, ktorý ste vyštudovali, ale prípadne aj na iný príbuzný odbor. Napríklad rigorózne JUDr nie je určené výhradne len pre študentov  práva. Odbory môžu mať aj príbuzné odbory – napríklad pre právo je to u nás celý súbor okruhov týkajúcich sa medzinárodných vzťahov. Podmienky prijatia je potrebné konzultovať vždy na priamo u nás na škole, najmä v prípade, že nie ste absolventom Paneurópskej vysokej školy.

Neváhajte nás kontaktovať

Zaujala vás možnosť rigorózneho štúdia na Paneurópskej vysokej škole? Čakáme na vašu správu! Radi vám predstavíme možnosti absolvovania rigorózneho konania na našich fakultách. Tešíme sa aj na vaše zaujímavé vedecké práce, z ktorých mnohé majú potenciál aj na ďalší výskum vo vedeckej obci.

<<< Späť