BBA Ekonómia a manažment

BBA Ekonómia a manažment

Chcete rozšíriť svoje vedomosti v oblasti manažmentu, ekonómie a podnikania? Paneurópska vysoká škola vám ponúka BBA štúdium na mieru, kde si môžete sami vybrať predmety a spôsob ukončenia štúdia. Štúdium trvá do dvoch rokov a umožňuje vám získať cenné vedomosti pre vaše podnikanie alebo zamestnanie.

Paneurópska vysoká škola ako prvá vysoká škola na Slovensku umožňuje štúdium ekonómie, manažmentu a podnikania na základe individuálnych požiadaviek. V rámci profesijného štúdia BBA. si študent sám vyberie predmety, ako aj spôsob ukončenia štúdia. Samotná dĺžka štúdia je rovnako individuálna.

 

, BBA Ekonómia a manažment

Štúdium v kocke

Čo je BBA štúdium na PEVŠ?

BBA je profesijný študijný program práva. Úspešný absolvent získa profesijný titul BBA uvádzaný za menom alebo certifikát o absolvovaní štúdia, a to v závislosti od zvolenej formy.

V čom je BBA štúdium iné než klasické štúdium

BBA štúdium je profesijné vzdelanie v oblasti manažmentu, ekonómie a podnikania čo znamená, že nie je náhradou klasického štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania. Ide o doplnkové vzdelanie, ktoré má oproti klasickému štúdiu množstvo výhod s jednou nevýhodou – absolvent nezíska vzdelanie pre výkon regulovaného povolania. Na druhej strane, získa hodnotné vzdelanie potrebné v každodennom živote, podnikaní či zamestnaní v kvalite klasického štúdia bez nutnosti štúdia v rozsahu 5 rokov. Celé štúdium si môže študent vyskladať sám na mieru a podľa vlastnej potreby, čo v klasickom štúdiu práva nie je možné.

Forma BBA štúdia

Študent si môže zvoliť z dvoch foriem štúdia – štúdium ukončené diplomom alebo certifikátom. V prípade štúdia ukončeného diplomom študent absolvuje z každého predmetu skúšky v rozsahu bežného štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania a zároveň musí získať kladný posudok záverečnej práce. V prípade štúdia ukončeného certifikátom študent nie je skúšaný a neodovzdáva záverečnú prácu.

Predmety výučby BBA

Pre všetkých študentov je predmet Podniková ekonomika povinným. Z ostatných predmetov si študent sám vyberie predmety svojho štúdia. Maximálny možný počet predmetov je 8.

Povinný predmet

Voliteľné predmety

Začiatok štúdia

Začiatok bude v septemberi 2023. Presný rozvrh bude stanovený až v septembri 2023.

Skúšky a záverečná práca

Každý študent si sám na začiatku štúdia zvolí jeho formu. Študenti, ktorí majú záujem o profesijný diplom BBA, sú povinní z vybraných predmetov absolvovať skúšky v rozsahu a náročnosti skúšky bežných študentov Fakulty ekonómie a podnikania. Štúdium je ukončené záverečnou prácou. Študent, ktorý má záujem o ukončenie štúdia certifikátom, neabsolvuje žiadne skúšky, ani nepíše záverečnú prácu.

Diplom alebo certifikát o ukončení

Po úspešnom absolvovaní skúšok a kladnom posudku záverečnej práce získa študent diplom a profesijný titul BBA, uvádzaný za menom. Študent, ktorý neabsolvuje skúšky alebo nezíska kladný posudok záverečnej práce, získa certifikát o absolvovaní štúdia.

Termín a prihláška

Založte si e-prihlášku do 30.4.2023,
• pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si BBA program,
• nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje,
• skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“,
• počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať.

Cena štúdia

Cena štúdia s certifikátom pri jednej splátke je 1500 EUR s DPH.Cena štúdia s diplomom LL.B. pri jednej splátke je +360 EUR s DPH. Celková cena je 1860 EUR s DPH.

Cena na splátky: Za každý zapísaný predmet v semestri je splátka 200 EUR s DPH.

V rámci semestra umožňujeme dve splátky. Splátky teda súvisia s dĺžkou štúdia a počtom zapísaných predmetov.

Kontakt

, BBA Ekonómia a manažment

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

V prípade záujmu o osobné stretnutie alebo prehliadku priestorov je nutné sa dohodnúť vopred na stretnutí. Informácie o BBA., štúdiu neposkytuje študijné oddelenie Fakulty ekonómie a podnikania.