Blog

Štádiá a prejavy stresu

Stres je v dnešnej dobe niečím prirodzeným, bez čoho si už veľakrát ani nedokážeme predstaviť život. Mnohokrát stačí len skúška na vysokej škole, prezentovanie pred spolužiakmi či nebodaj štátnice a nám sa len pri pomyslení na to už zatočí hlava. V tomto uponáhľanom svete, ktorý nás obklopuje, a ktorý je tak veľmi zameraný na výkon, je stres a vyčerpanie známkou toho, že na sebe „makáme“ a to je vnímané pozitívne, no nemusí to mať vždy pozitívne dôsledky. Vedeli ste však, že existuje viac druhov stresu? Ako sa stres prejavuje a aké má štádiá?

Stres má dve tváre

Hoci je stres pre mnohých nás každodenným spoločníkom, nemusíme ho vnímať vyslovene negatívne. Existujú totiž dva druhy stresu: eustres a distres.

Eustres

Prvý z nich – eustres – je tzv. pozitívny stres, ktorý nás podnecuje k lepšiemu výkonu a vďaka nemu veľakrát prekonávame samých seba.

Distres

Distres je, na rozdiel od neho, negatívny stres. Na náš organizmus pôsobí nepriaznivo a za následok môže mať aj rôzne somatické či psychické ťažkosti.

Prejavy stresu sú fyziologické aj psychické

Prejavov stresu je niekoľko. Na fyziologickej úrovni patrí medzi prejavy stresu napríklad búšenie srdca, potenie, zúženie ciev, zrýchlený dych, človek môže mať aj tráviace ťažkosti, trasú sa mu ruky, a podobne. Medzi psychické prejavy stresu patrí podráždenosť, znížená pozornosť a nervozita. Do tela sa vylučuje hormón zvaný kortizol (nazývaný aj stresový hormón), ktorý má neblahý účinok na náš organizmus. V prípade, že sme stresovému podnetu vystavený dlhodobo, môže byť príčinou rôznych somatických ochorení ako je napríklad infarkt myokardu či ulcerózna kolitída. Stále platí, že na každé ochorenie sa nazerá z bio-psycho-sociálneho hľadiska.

V prvom štádiu stresu sa spustí alarm

Stres má tri štádiá, a to konkrétne: poplach, odolávanie a vyčerpanie. Na začiatku pôsobenia stresového podnetu, ktorý môže byť pre každého rôzny, náš organizmus ako keby „zapol poplašný systém“ a snaží sa zmobilizovať všetky svoje sily, aby sa stresovému podnetu vyhol. V tejto fáze je aktívny sympatikus, vylučuje sa nám do tela spomínaný kortizol a adrenalín, a našou reakciou je potom útok alebo útek, prípadne zamrznutie.

Druhé štádium stresu nemusí nastať vždy

Druhým štádiom je odolávanie, ktoré nastáva vtedy, ak náš organizmus vyhodnotí, že nebezpečenstvo nám už nehrozí a vracia sa späť do „normálu“. Nastáva v prípade, že sme stresovú reakciu zvládli a spracovali, a zároveň sa tak stáva posledným štádiom stresu. Vtedy je aktívny zase parasympatikus, ktorý je zodpovedný za upokojenie organizmu.

Tretie štádium stresu už je závažnejšie

V prípade, že stresový podnet neodoznel, prípadne naša reakcia naň pretrváva, nastáva posledné štádium – vyčerpanie – kedy náš organizmus stále aktívne pracuje na tom, aby stresovú situáciu zvládol. Pokiaľ stresový podnet či situácia pôsobia príliš dlho, postupne strácame svoje zásoby energie a dochádza k vyčerpaniu, a oslabeniu organizmu. Keďže náš organizmus je vďaka dlhodobo pôsobiacemu stresu oslabený, stáva sa živnou pôdou pre vznik rôznych ochorení.

Ako bojovať proti stresu?

Existujú rôzne účinné techniky, ktoré nám môžu pomôcť zvládnuť stres, najmä ak je nevyhnutnou súčasťou nášho štúdia či práce. To, akým spôsobom dokážeme zvládať stres súvisí s mierou našej reziliencie, resp. psychickej odolnosti. Tá sa dá zvyšovať, ak viete ako na to. Dychové cvičenia, meditácia, autogénny tréning či rôzne iné druhy relaxácie vám budú užitočnými pomocníkmi a možno najúčinnejším nástrojom v boji proti stresu a aj pri iných ťažkostiach je, samozrejme, psychoterapia.

Nauč sa zvládať stres v rámci štúdia psychológie na PEVŠ

Vysoká škola vie byť veľakrát stresujúca, no ako študent psychológie môžeš získať mnoho odborných znalostí nie len o strese a o tom ako ho zvládať, ale aj vedomosti napríklad z oblasti sociálnej, školskej, pracovnej a klinickej psychológie. Stačí si len podať prihlášku – také je to jednoduché! Ako psychológ môžeš v budúcnosti skúmať ľudskú myseľ a pomáhať ľuďom s rôznymi psychickými ťažkosťami. Paneurópska vysoká škola ťa na túto profesiu dôkladne pripraví.

<<< Späť