Fakulta psychológie

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Psychológia Psychológia slovenský

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava
Psychológia Školská a pracovná psychológia slovenský

Bez zamerania

externá
3 roky
Mgr.
Bratislava
Psychológia Školská a pracovná psychológia (neotvára sa) slovenský

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava

Zaujíma ťa psychológia?

Chceš byť kompetentný v odbornej a ľudskej sfére v tomto žiadanom odbore?

Magisterské štúdium psychológie na PEVŠ

Magisterský študijný program Psychológia pripravuje absolventov v oblastiach psychologickej špecializácie, predovšetkým v klinickej a poradenskej psychológii, v pedagogickej a školskej psychológii a v organizačnej a pracovnej psychológii.
Absolvent nadobudne vedomosti aj praktické zručnosti relevantné pre psychologickú prevenciu, diagnostiku, intervenciu a výskum. Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie, ktoré absolventovi umožňuje uplatnenie na rôznych pozíciách v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania, práce a ľudských zdrojov, vedeckého výskumu a ďalších. Magisterský študijný program Psychológia sa otvára len v dennej forme.

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia pripravuje absolventov predovšetkým  v psychologickej špecializácii pracovná psychológia a školská psychológia, ktorá nájde  uplatnenie najmä v psychologickej praxi organizácií, firiem, škôl, školských a sociálno-výchovných zariadení, ale aj v inej spoločenskej praxi. Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia sa v akademickom roku 2021/2022 otvára len v externej forme. Minimálny počet študentov pre otvorenie externej formy študijného programu Školská a pracovná psychológia je 15 študentov.

Absolventi magisterského stupňa psychológie

Absolventi sa uplatnia v moderných oblastiach, akými sú kariérne poradenstvo a rozvoj, personálny výber a riadenie, aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia), marketingový prieskum, výskum a ďalšie vzdelávanie, v manažmente, budovaní a rozvoj tímov, či v procese edukácie v rôznych zariadeniach.

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška