Blog

Štúdium LL.M. je vhodné aj pre neprávnikov. Takto vám pomôže vo vašej kariére

Štúdium práva LL.M.

Aj keď ste nevyštudovali právo alebo iný príbuzný odbor, nadstavbové štúdium LL.M. vám pomôže posunúť vaše profesionálne schopnosti na vyššiu úroveň. Máte pochybnosti, či sa prihlásiť na toto štúdium na našej škole? Ukážeme vám, že ho zvládnete a vďaka jeho absolvovaniu môžete postúpiť v práci na lepšiu pozíciu či získať úplne nové zamestnanie, v ktorom sú znalosti nadobudnuté počas štúdia LL.M. nevyhnutné. Čo všetko vám teda štúdium LL.M. prinesie?

 

Znalosti z oblasti práva

Na mnohých pozíciách v zamestnaní sa vyžaduje dobrá orientácia v právnom prostredí. Či už pracujete na ekonomickom, HR alebo inom oddelení, právnické vzdelanie vám pomôže vysporiadať sa s každodennými úlohami jednoduchšie. Naučte sa vyjadrovať exaktne, analyzovať každú situáciu a osvojte si právnickú terminológiu.

 

Chete študovať LL.M.? Prečítajte si o ňom viac

 

Praktické zručnosti pre výkon povolania

Svoje aktuálne znalosti a zručnosti môžete vďaka štúdiu LL.M. obohatiť a získať tak komplexnejší prehľad o riešených úlohách. Naučíte sa lepšie chápať úradné rozhodnutia, brániť sa v prípade, že nie sú v súlade s legislatívou, ale aj sa lepšie rozhodovať v prípadoch, kedy neviete, ktoré informácie môžete zdieľať s úradmi, zákazníkmi a podobne, čo vám pomôže napríklad pri ochrane osobných údajov.

Kariérny rast vďaka LL.M.

V západných krajinách, ale už aj na Slovensku, je titul LL.M. pri prijatí do zamestnania v mnohých prípadoch základnou podmienkou. Vďaka jeho absolvovaniu získate lepšiu možnosť uplatniť sa na trhu práce. Nové vzdelanie a titul s ním súvisiaci vám môžu zaručiť aj služobný alebo kariérny postup v aktuálnom zamestnaní. Rekvalifikácia prostredníctvom štúdia LL.M. vás pripraví na nové úlohy v zamestnaní či nové výzvy v podnikaní.

Prihláste sa na štúdium LL.M.

 

Väčšia nezávislosť

Po získaní nových znalostí z oblasti práva dokážete pracovať samostatne aj na úlohách, ktoré ste doteraz museli konzultovať s iným odborníkom. Ľahko sa naučíte vyriešiť každodenné záležitosti napríklad pri komunikácií s úradmi či v iných legislatívnych procesoch. Dokážete, samozrejme, aj lepšie komunikovať s právnikmi, notármi, advokátmi či prokurátormi.

Znalosť legislatívy aj v osobnom živote

Vďaka štúdiu LL.M. si môžete zvyknúť aj na jednoduchšie a príjemnejšie jednanie s úradmi vo vašich súkromných záležitostiach. Ako človek s takýmto typom právnych znalostí budete mať lepší prehľad o procesoch, s ktorými sa ako bežný občan môžete stretnúť. Získate potrebný nadhľad v našej chaotickej legislatíve a byrokratických postupoch.

 

Presvedčili vás tieto dôvody? Prihláste sa na štúdium LL.M. ešte dnes.

 

prihláška

 

 

<<< Späť