Executive LL.M.

Executive LL.M.

Našu kredibilitu staviame na kvalitných programoch s prezenčnou výučbou s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University, resp. pre advokátsku komoru. Opäť otvárame prezenčný program. 

LLM, Executive LL.M.

NAŠE ŠTÚDIUM ZAHRNUJE

ČO JE LL.M. ŠTÚDIUM?

Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.

KOMU JE LL.M. URČENÉ?

Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, advokátom ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva. Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj štúdium vytvorene na mieru pre uzatvorené firemné skupiny.

V ČOM JE LL.M. INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM PRÁVA?

Oproti klasickému štúdiu práva sa u LL.M. štúdia predpokladá, že študent je v praxi už etablovaný v oblasti práva, má dostatočný teoretický základ ako absolvent minimálne bakalárskeho stupňa štúdia, prípadne sa zúčastňuje samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu. Uchádzači bez právneho vzdelania môžu byť prijatý na štúdium po individuálnom posúdení praxe.

AKO PREBIEHA VÝUČBA?

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultáci e a prípravu písomných projektov. 

MODULY VÝUČBY

 1. Úvodný workshop + úvod do práva
 2. Úvod do práva EU
 3. Záväzkové právo a prevencia vzniku pohľadávok
 4. Vymáhateľnosť práva
 5. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 6. Obchodné korporácie, živnostenské a ďalšie podnikanie
 7. Pracovno-právne vzťahy
 8. Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 9. Štátna regulácia podnikania

Študijný kouč: Každý študent má k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov a pod a pod. V prípade výskytu problémov v priebehu jeho štúdia mu aktívne pomáha pri ich.

Začiatok október 2022

Sobota Nedeľa Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota
22.10.2022
23.10.2022
10.12.2022
14.1.2023
11.2.2023
18.3.2023
15.4.2023
13.5.2023
10.6.2023

TÍM LEKTOROV

PÍSOMNÉ PROKEJTY A ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

DIPLOM O ABSOLVOVANÍ

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

PRIJÍMACIE KONANIE

 Bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.

CENA ŠTÚDIA

10 splátok

495 / Mesiac
 • Elektornická prihláška bez poplatku

Dve splátky

2362
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Jedna splátka

4499
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnicku osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je registrácia firmy k dani z pridanej hodnoty.

POSTUP PODANIA PRIHLÁŠKY

 • Založte si e-prihlášku do 31.8.2022 
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.M. program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 • Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 • Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

KONATKT PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

LLM, Executive LL.M.

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

KONTAKNTNÝ FORMULÁR

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR 


  ADRESA KDE VÝUČBA PREBIEHA