Online Executive LL.M.

Online Executive LL.M.

 

Našu kredibilitu Executive LL.M.  staviame na kvalitných programoch s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University, resp. pre advokátsku komoru. Prezenčné štúdium LL.M. otvárame v máji 2022. V prípade záujmu o prezenčné štúdium navštívte stránku programu Executive LL.M.

Živé online prednášky


Online Executive LL.M. realizujeme formou živých online prednášok. Živé online prednášky realizujeme rovnako ako prezenčné štúdium. Študenti sledujú online prednášku z pohodlia domova cez internet. Počas prednášky sa môžete pýtať, diskutovať alebo písať otázky do chatu. Vidíte prácu lektora aj jeho prezentáciu. 

, Online Executive LL.M.

NAŠE ŠTÚDIUM OBSAHUJE:

ČO JE LL.M. ŠTÚDIUM?

Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.

KOMU JE LL.M. URČENÉ?

Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, advokátom ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva. 

V ČOM JE LL.M. INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM PRÁVA?

Oproti klasickému štúdiu práva sa u LL.M. štúdia predpokladá, že študent je v praxi už etablovaný v oblasti práva, má dostatočný teoretický základ ako absolvent minimálne bakalárskeho stupňa štúdia, prípadne sa zúčastňuje samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu. Uchádzači bez právneho vzdelania môžu byť prijatý na štúdium po individuálnom posúdení praxe.

AKO PREBIEHA VÝUČBA?

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne pomocou Microsoft Teams. Je realizovaná naživo s možnosťou komunikovať, prípadne sa vidieť. To či má študent zapnutý mikrofón, či kameru záleží na každom študentovi zvlášť Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

MODULY VÝUČBY

 1. Úvodný workshop + úvod do práva
 2. Úvod do práva EU
 3. Záväzkové právo a prevencia vzniku pohľadávok
 4. Vymáhateľnosť práva
 5. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 6. Obchodné korporácie, živnostenské a ďalšie podnikanie
 7. Pracovno-právne vzťahy
 8. Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 9. Štátna regulácia podnikania

Začiatok február 2022

Sobota Nedeľa Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota
12.2.2022
12.3.2022
9.4.2022
14.5.2022
18.6.2022
10.9.2022
8.10.2022
5.11.2022

TÍM LEKTOROV

PÍSOMNÉ PROJEKTY A ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

DIPLOM O ABSOLVOVANÍ

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

PRIJÍMACIE KONANIE

 Bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.

CENA ŠTÚDIA

10 splátok

484 / 10 splátok
 • Elektronická prihláška bez poplatku

2 platby

2310 / 2 platby
 • Elektronická prihláška bez poplatku

1 platba

4399 / 1 platba
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Cena bez DPH je 3520 € za celé štúdium. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnicku osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je registrácia firmy k dani z pridanej hodnoty.POSTUP PODANIA PRIHLÁŠKY

 1. Založte si e-prihlášku v odkaze do 20.1.2022  E-Prihláška na program LL.M.
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si LL.M. program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

KONTAKT

, Online Executive LL.M.Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail:roman.hruska@paneurouni.com 

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky. Získať zľavu je možné výhradne pre MBA a LL.M. programy. Nevzťahuje sa na formálne vzdelávanie ani na rigorózne konanie.

KONTAKTNÝ FORMULÁR