Aktuality

Aktuality

15.08.2017

PEVŠ sa rezolútne dištancuje od zodpovednosti za pochybenia pri procese získavania eurofondov

Konzorcium 3 vysokých škôl (Paneurópska vysoká škola, Slovenská technická univerzita, Prešovská univerzita) predložilo 29.10.2016 projekt s názvom „Národné výskumno-vývojové ...
07.08.2017

Na Fakulte masmédií PEVŠ promovalo takmer 130 absolventov

Promócie sú nielen oslavou úspešného ukončenia štúdia, ale tiež rozlúčkou s vysokoškolským životom. Na Fakulte masmédií PEVŠ tento ...
01.08.2017

Akreditačná komisia schválila nový študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia s možnosťou štúdia v anglickom jazyku

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a jeho anglická verzia „International Relations & Diplomacy“ je schválený Akreditačnou komisiou SR. ...
18.07.2017

Informácie o zápise na PEVŠ

Študenti všetkých fakúlt a ročníkov Paneurópskej vysokej školy sú povinní pred nástupom do školy sa zapísať. Zápisy na ...
14.07.2017

Online prenos TEDxBratislava, ktorý zabezpečovala Fakulta masmédií PEVŠ, si pozreli stovky ľudí z celého sveta

Obľúbenú konferenciu TEDxBratislava si mohli záujemci pozrieť aj online. Stream podujatia, ktoré sa uskutočnilo 2.júla v bratislavskom SND,  mal ...
13.07.2017

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018   Termín doručenia dokumentov preukazujúcich vzdelanie Zahraniční študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí ...
06.07.2017

Publikácia Immunities of States and Their Officials in Contemporary International Law je uvedená do sveta

V piatok 30.6.2017 sa v priestoroch Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný ...
03.07.2017

Odborníci a výskumníci, využite možnosť stráviť až pol roka na americkej univerzite

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie hľadá odborníkov s ukončeným PhD. vzdelaním, ktorí majú záujem stráviť tri až ...