Blog

Ekonomika Slovenska – aktuálny vývoj a charakteristika

ekonomika slovenska

Prečo sa pri štúdiu ekonómie a ekonomiky oplatí zamerať na stav tej slovenskej? Ako môžeme analyzovať vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú slovenskú ekonomiku? Ktorým smerom sa ekonomika v našej krajine uberá, čo ju brzdí a aký je naopak jej nevyužitý potenciál? 

Na čom je postavená naša ekonomika?

Ekonomika našej krajiny je založená najmä na priemysle – a to elektrotechnickom, strojárskom a automobilovom. V poslednom desaťročí však významne rastie aj podiel administratívnych a iných „nehmotných“ služieb, ktoré však dominujú takmer výhradne na západe Slovenska. Na celkovej ekonomike sa vo veľmi malej miere podieľa poľnohospodárstvo a cestovný ruch, čo môžeme naozaj nazvať nevyužitým potenciálom našej krajiny.

Štúdium slovenskej ekonómie

Na štúdium a analýzu slovenskej ekonómie a ekonomiky nikdy nebolo lepšie obdobie ako práve teraz. 30 rokov po rozdelení Československa je dostatočne dlhá doba, počas ktorej sa na Slovensku vystriedali rôzne vlády, rôzne sféry vplyvu, ale aj diametrálne odlišný ekonomický rast. Ten môžeme v jednotlivých rokoch a obdobiach porovnávať najmä s Českou republikou, ktorá mala po vytvorení samostatnej krajiny lepší predpoklad na ekonomický rast, no v mnohých rokoch Slovensko ukázalo svoje zuby ako automobilový tiger Európy.

Smerovanie slovenskej ekonomiky

Slovensko má vďaka svojej strategickej geografickej polohe a rozhodnutiu občanov o vstupe do EÚ začiatkom tohto tisícročia oveľa väčší potenciál ekonomického rastu, ako mnohé iné bývalé postsovietske krajiny. Práve otvorenosť krajiny voči vyspelejšiemu západu a množstvo európskych dotácií pomohli naštartovať  našu ekonomiku tak, že máme vyššie HDP na obyvateľa, ako Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Bielorusko, ale aj všetky balkánske krajiny a niektoré z pobaltských. 

Brzdenie slovenskej ekonomiky

Nevyužitý potenciál slovenskej ekonomiky vidíme doslova na každom kroku. Nedostavaná cestná sieť, ktorá by priviedla viac zahraničných investorov aj na východ krajiny, stály status „lacnej pracovnej sily“, čo sa odráža na nízkych platoch a odchodom najlepších absolventov vysokých škôl a iných odborníkov do zahraničia, ale aj korupcia v politike, divoké deväťdesiate roky s mafiou na každom kroku a množstvo ďalších faktorov je zodpovedných za to, prečo doteraz „nejazdíme po cestách zo zlata a nezarábame ako švajčiari“. 

Študujte ekonómiu na PEVŠ

Opísali sme len jeden malý potôčik, ktorý je súčasťou celej siete riek poznania a informácií o slovenskej ekonomike. Chcete sa o nej dozvedieť viac a zároveň sa v nej naučiť pohybovať ako skúsený ekonóm či podnikateľ? Prihláste sa na štúdium Ekonomiky a manažmentu podnikania v dennej alebo externej forme so zameraním alebo bez na našej Fakulte ekonómie a podnikania.

<<< Späť