Blog

Informačné technológie môžete študovať aj na našej fakulte informatiky

IT štúdium

Štúdiu informačných technológií stále rastie popularita. Niet sa čomu čudovať – medzi najlepšie platené pozície ponúkané na inzertných portáloch patria práve tie, ktoré súvisia s programovaním, kybernetickou bezpečnosťou a inými odvetviami informačných systémov. Moderné informačné technológie môžete študovať aj na Paneurópskej vysokej škole. 

Perspektívne vzdelanie v IT

Fakulta informatiky PEVŠ ponúka študentom možnosti vzdelanie v sférach, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie celej spoločnosti. Programovanie úzko súvisí s každým jedným odvetvím priemyslu, verejných služieb, zdravotníctva, bankovníctva, ale moderných vymožeností – ako je smart home alebo VR. 

Ponuka študijných programov

Na bakalárskom stupni môžete u nás študovať aplikovanú informatiku v dennej (3 roky) aj v externej (4 roky) forme. Môžete si vybrať štúdium bez zamerania, ale aj zameraním ako Kybernetická bezpečnosť, Informačné systémy pre priemysel 4.0 alebo Technológie virtuálnej reality a dizajn.

Magisterské štúdium aplikovanej informatiky ponúka okrem štúdia bez zamerania aj Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0, Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality, ale aj Bezpečnosť informačných systémov.  Opäť je možné študovať v dennej aj externej forme.

Možnosti ďalšieho vzdelávania

Na našej Fakulte informatiky môžete absolvovať aj rigorózne konanie, kde po úspešnom dokončení získate titul RNDr.. Absolvovanie rigorózneho konania vás výrazne odlíši od konkurencie na pracovnom trhu a ponúkne vám možnosť nazrieť do sveta rozšírených možností informačných technológií, ktoré budú tvoriť dôležitú súčasť vašej práce.

Štúdium IT pre každého

Na Fakulte informatiky ponúkame aj široké spektrum kurzov z oblasti informatiky, ktoré vám pomôžu získať vytúženú pracovnú pozíciu. Naučte sa poriadne používať Microsoft Office, Konfigurovať počítačové siete alebo iné cenné zručnosti, ktoré vyžaduje váš súčasný alebo budúci zamestnávateľ. 

Pošlite si online prihlášku

Začnite vašu úspešnú IT kariéru tým, že si pošlete prihlášku na štúdium informačných technológií – ako inak, než online formou. Staňte sa úspešným absolventom štúdia aplikovanej informatiky na našej fakulte a získajte tak skvele platené zamestnanie.

<<< Späť