Fakulta informatiky

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Informatika Aplikovaná informatika slovenský

Kybernetická bezpečnosť

Priemysel 4.0 a Big data

Aplikácie virtuálnej reality

Bez zamerania

 

Zameranie sa otvára za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

externá
4 roky
Bc.
Bratislava
Informatika Aplikovaná informatika slovenský

Kybernetická bezpečnosť

Priemysel 4.0 a Big data

Aplikácie virtuálnej reality

Bez zamerania

 

Zameranie sa otvára za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

denná
3 roky
Bc.
Bratislava

Láka ťa práca s modernými technológiami?

Chceš získať kvalitné vzdelanie v dlhodobo perspektívnom a atraktívnom odvetví aplikovanej informatiky?

 

Pracovný trh potrebuje uspokojiť veľký dopyt v odvetviach, ktoré závisia od informačných technológií. „Pozície v IT sektore patria dlhodobo medzi najžiadanejšie a najlepšie finančne ohodnotené. Štúdium na našej fakulte ti otvorí cestu k uplatneniu sa v rôznych odvetviach hospodárskeho života, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. a všade tam, kde je informatika potrebná.

Po absolvovaní štúdia dokážeš bez problémov reagovať a zvládať čoraz viac rastúce požiadavky a nároky vo sfére počítačov, technológií a informatiky. Naučíme ťa analyzovať resp. implementovať informatické úlohy a prijímať adekvátne technické a odborné rozhodnutia. Oboznámime ťa s profesiami programátorov, vývojárov web – aplikácií, testovačov aplikácií, správcov databáz, správcov aplikácií, asistentov vedúcich IT projektov, asistentov vedúcich podnikových IT oddelení.

Okrem základných znalostí informatiky získaš v bakalárskom odbore znalosti z ekonómie, manažmentu a poznatky o trhovej ekonomike a ich prepojení s praxou. Štúdium ti dá základ na neskoršie dopĺňanie znalostí, ktoré so sebou prináša vývoj v odbore aplikovanej informatiky.
Ako vysokoškolský vzdelaný človek v oblasti informatiky a jej aplikácií si bez problémov nájdeš uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí.

Prihlášku je možné podať elektronicky len do 28.2. 2020 v tomto odkaze Online prihláška

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychologie
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška