Fakulta informatiky

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Informatika Aplikovaná informatika slovenský a anglický

Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0

Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality

Bezpečnosť informačných systémov

Bez zamerania

externá
2,5 roka
Mgr.
Bratislava
Informatika Aplikovaná informatika slovenský a anglický

Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0

Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality

Bezpečnosť informačných systémov

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava

Láka ťa práca s modernými technológiami?

Chceš získať kvalitné vzdelanie v dlhodobo perspektívnom a atraktívnom odvetví aplikovanej informatiky?

Magisterské štúdium na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy

Získajte orientáciu v najnovších trendoch Aplikovanej informatiky! Kvalifikovaní odborníci a pedagógovia na Fakulte informatiky PEVŠ vás najlepšie pripravia pre prax. Magisterské štúdium je pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na Podnikovú informatiku, alebo na Počítačovú grafiku a multimédia.

Aplikovaná informatika so špecializáciou na podnikovú informatiku sa zameriava na prípravu špecialistov schopných navrhovať a implementovať pokročilé technológie a systémy informačných technológií, prevádzkovať a riadiť informačné systémy rôznych typov ekonomických subjektov, vrátane inštitúcií verejnej správy.

Predmety pokrývajú hlavne podnikové informačné systémy so zreteľom na multimediálne systémy a pokročilé internetové technológie, distribuované systémy, aplikovanú počítačovú grafiku a spracovanie obrazu, pokročilé inteligentné systémy a objavovanie najnovších znalostí v aplikovanej informatike ako aj počítačovú bezpečnosť takýchto systémov.

Ako vysokoškolský vzdelaný človek v oblasti informatiky a jej aplikácií si bez problémov nájdeš uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí.

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychologie
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška