Blog

Malý a veľký doktorát – aký je v nich rozdiel?

doktoráty

Stále niekde počúvate o malom a veľkom doktoráte a neviete, čo to vlastne znamená? Aký je rozdiel medzi PhDr a PhD? Vedeli ste, že oba tieto stupne vzdelania môžete získať aj na Paneurópskej vysokej škole? Prečítajte si náš dnešný článok a získajte viac informácií o ďalších možnostiach štúdia pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského vzdelania.

Začnime malým doktorátom

Pri otázke malých a veľkých doktorátov je dôležitý hlavne rozdiel v stupni dosiahnutého vzdelania. S malým doktorátom síce môžete vyžadovať oslovenie „pán doktor“ (ak si vzdelanie dopĺňate len kvôli takémuto vrtochu), ale spadá do druhého stupňa vysokoškolského vzdelania. Samozrejme, rozdiel je aj v samotnej dobe štúdia. Rigorózne konanie je hlavne o tom, že je potrebné napísať rigoróznu prácu. V podstate počas roka nemáte žiadne skúšky, len píšete záverečnú prácu, ktorá môže byť aj pokračovaním vašej diplomovej práce. Práve pre túto alternatívu sa rozhoduje veľké množstvo študentov a na rigorózne konanie nastúpia preto, že vo svojej diplomovke nemali dostatok priestoru na zhodnotenie celej problematiky, ktorej sa venovali.. Začať s rigoróznym konaním môžete v podstate kedykoľvek počas roka a končíte obhajobou rigoróznej práce. Nemáte síce skúšky, no z danej problematiky vám komisia určite dá aj otázky a overí si, či téme rozumiete.

Kedy rigorózne konanie jednoducho nestačí?

Ak máte v pláne zamestnať sa na pozícii, kde je potrebný tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, tak malý doktorát nestačí. Avšak, často nastáva aj opačný prípad. Napríklad pri právnikoch je malý doktorát, teda rigorózne konanie, takmer nutnosť. Získaním JUDr sa v očiach vašich potenciálnych klientov alebo zamestnávateľov automaticky zaradíte medzi právnikov. V praxi totiž všetci vedia že, ak má niekto pred menom JUDr,  jedná sa o právnika. Bez absolvovaného rigorózneho konania má právnik len titul Mgr, čo je zameniteľné s akýmkoľvek magisterským vzdelaním a v očiach klientov je to spravidla nedostačujúce.

Kvalifikácia pre tretí stupeň vzdelania

Rozdiel medzi druhým a tretím stupňom je aj z pohľadu kvalifikácie. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, teda doktorát, a samotné štúdium tohto stupňa má menej skúšok, ako na druhom stupni.  „Štúdium“ (schválne ho uvádzame v úvodzovkách) je zamerané hlavne na prácu. V podstate je to viac vedecká práca a výskum. Študent doktorandského štúdia skúma, vyučuje a publikuje, no určite ho neminie aj nejaké samovzdelávanie v daných témach.

Má pre vás toto štúdium význam?

Úprimne, tretí stupeň vysokoškolského vzdelania je určený hlavne pre vedeckých pracovníkov, pedagógov, tých, ktorí chcú pôsobiť vo vzdelávacej oblasti. Veľmi si na to potrpia poprední zamestnávatelia z Rakúska, Nemecka a iných západných krajín. Tam veľký doktorát znamená takmer  automaticky o dosť vyšší plat. Samozrejme sa vám otvárajú možnosti obsadiť v zamestnaní  aj vyššie pozície.

<<< Späť