Blog

Motivačné štipendium – kompletný sprievodca

Vysokoškolský život, to nie sú len samé povinnosti, zadania, zápočty a písanie prác. Vedeli ste, že za štúdium na vysokej škole môžete dostať dokonca aj zaplatené? Tento nástroj sa nazýva motivačné štipendium a je určené pre tých najlepších študentov na Slovensku. V dnešnom krátkom článku si o ňom povieme základné fakty.

Štipendium na vysokej škole

Na Slovensku poznáme dva druhy vysokoškolského štipendia. Prvým je takzvané sociálne štipendium ktoré môžu získať študent, ktorí spĺňajú podmienky podľa Vyhlášky MŠ SR 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení zmeny 396/2008 Z. z. Na druhej strane motivačné štipendium môže získať ktorýkoľvek študent v prípade, že má vynikajúce študijné výsledky.

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium môže študent získať prvý raz v druhom ročníku bakalárskeho štúdia, a to za výsledky, ktoré dosiahol v prvom ročníku. Motivačné štipendium udeľuje najlepší študentom dekan fakulty. Poznáme ešte aj formu doktorandského štipendia, ktoré sa vypláca na pokrytie nákladov doktoranda na mesačnej báze.

Podmienky získania motivačného štipendia

Učiť sa, mať vynikajúce výsledky a predbehnúť svojich spolužiakov, ale aj študentov iných škôl. Balík na prerozdelenie financií pre všetkých študentov na Slovensku sa každý rok mení a odmeny získavajú tí najlepší študenti zo všetkých škôl. V teoretickej rovine môžeme predpokladať, že na priznanie motivačného štipendia treba mať čo najlepšie hodnotenie z predmetov, a teda v ideálnom prípade samé Á-čka.

Výška motivačného štipendia

Výška motivačného štipendia sa tiež mení. Ide o jednorazový príspevok (narozdiel od sociálneho a doktorandského štipendia, ktoré sa vyplácajú mesačne), a jeho výška sa rádovo šplhá k stovkám, niekedy presahuje až tisícku eur. Všetko to závisí od výšky balíku na daný rok a počtu študentov, ktorí štipendium dostanú.

Kto môže získať motivačné štipendium?

Motivačné štipendium nie je určené len pre študentov bakalárskeho stupňa a magisterského a inžinierskeho stupňa, ale dokonca aj pre doktorandov. Ak máte záujem o viac informácií ohľadom motivačného štipendia, prezrite si celú jednu podstránku na našom webe, ktorá sa detailne venuje práve tejto téme a nájdete na nej všetky podmienky pre získanie štipendia.

<<< Späť