Blog

Odborníci vychovávajú odborníkov alebo ako vyzerá štúdium marketingu na PEVŠ? 

štúdium marketingu

Keď v televízii alebo na internete vidíte reklamu, chytáte sa za hlavu? Máte pocit, že niektoré marketingové kampane by potrebovali úplne inú šťavu? Ak sa vo vás skrýva talent na propagáciu firmy, reklamu, manažment online aj offline kampaní alebo úspešné podnikanie, na Paneurouni ho vo vás nájdeme a vypestujeme. Ako by ste si mali vybrať študijný program? 

Stojíte na rozcestí 

Ak vás zaujíma a láka marketing, na Paneurópskej vysokej škole máte možnosť prehĺbiť svoje vedomosti až na dvoch fakultách: 

Prvou možnosťou je štúdium marketingu na fakulte masmédií. Na bakalárskom stupni si môžete vybrať z dvoch samostatných odborov – Dizajn médií a Mediálna komunikácia. Tieto dva odbory patria medzi najatraktívnejšie na Slovensku, čo dokazuje aj nárast počtu záujemcov o štúdium na našej fakulte za posledné roky. 

Druhú možnosť vám ponúka fakulta ekonómie, ktorá vás pripraví na úspešné podnikanie. Marketing má v celom procese výučby svoje pevné miesto a je neoddeliteľnou súčasťou znalostí každého manažéra či konateľa. 

Čo sa na marketingu naučíte? 

Štúdium marketingu na fakulte masmédií zahŕňa získanie podrobných znalostí zo všetkých odvetví, s ktorými sa v marketingu môžete stretnúť. Po dokončení bakalárskeho a magisterského stupňa absolvent ovláda pokročilé metódy a inovatívne postupy z oblastí marketingu a médií, žurnalistiky, filozofie a sociológie marketingu, etiky v médiách, sociálneho marketingu, neustále sa rozvíjajúceho online marketingu a desiatok ďalších príslušných disciplín, ktoré všetky nájdete pohromade v našej informačnej brožúre

Absolventi majú možnosť sústrediť sa na konkrétnu oblasť marketingu, ktorú považujú za najdôležitejšiu a po skončení štúdia sa môžu naplno venovať práci, o ktorú rozhodne nebudú mať núdzu. V praxi však sledujeme fenomén, pri ktorom študenti už počas štúdia nájdu svoje vysnívané zamestnanie v marketingovej agentúre, v novinách, v televízii, ale aj ako in-house manažéri marketingových aktivít pre súkromné firmy. 

Prax je neoddeliteľnou súčasťou štúdia 

Naša fakulta masmédií ponúka študentom nadštandardné možnosti spolupráce so známymi médiami, ako napríklad s televíziou Markíza. V súvislosti s tým u nás napríklad moderovanie učí obľúbený moderátor Patrik Herman. Na fakulte sa môžeme pochváliť aj špičkovým vybavením a moderným mediálnym centrom, s ktorým sa naši študenti stretávajú počas celej dĺžky štúdia. 

Dobrý ekonóm sa bez marketingu nezaobíde 

V prípade, že sa rozhodnete pre štúdium ekonomického smeru, poskytneme vám pevné základy a praktické zručnosti z oblasti marketingu, ktoré využijete pri manažmente a riadení vašej spoločnosti. Naši študenti musia absolvovať predmety ako marketing, sociálne siete, marketingová komunikácia, medzinárodný marketing alebo manažment inovácií. Po absolvovaní štúdia tak budete pripravení riadiť všetky marketingové aktivity vo vašej spoločnosti. 

Máte otázky? Radi vám odpovieme 

Neviete, ktorá fakulta je pre vás tá pravá? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme s výberom, podaním prihlášky a nájdením toho pravého smeru vo vašom študijnom a neskôr aj profesijnom živote. Tešíme sa na nové tváre! 

 

<<< Späť