Fakulta masmédií

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálna a marketingová komunikácia slovenský

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava

Snívate o práci v reklame?

Zaujímajú vás sociálne médiá, marketing alebo vás viac láka žurnalistika, či spravodajstvo?

Magisterské štúdium na Fakulte masmédií

Kvalifikovaní odborníci na Fakulte masmédií PEVŠ vás najlepšie pripravia pre prax. Získate orientáciu v najnovších trendoch marketingovej a mediálnej komunikácie. Štúdium bude pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na marketing alebo na masmédiá.

Absolvovanie magisterského štúdia Masmediálna a marketingová komunikácia vám zaručí samostatné rozhodovanie na riadiacich, manažérskych pozíciách.

Ako mediálny pracovník mediálnych produktov a služieb svoje odborné znalosti bez problémov uplatníte aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch v masmediálnej oblasti (internet, počítačová technika, grafika a multimédiá), zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, o tvorbe komunikačných mediálnych stratégií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, či výskumu a psychológiu médií a aj ich prijímateľov.

Študujte marketing na Fakulte masmédií

V oblasti marketingu, reklamy, získate odborný prehľad v rôznych oblastiach (sociálnej, interkultúrnej, regionálnej, v oblasti politiky, neziskových projektov, rôznych organizácií, služieb, médií). Pochopíte význam metód marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), naučíme vás komunikovať s klientom a prezentovať projekty. Ako jediná fakulta na Slovensku vám pomôžeme pochopiť podstatu reklamy, ukážeme vám jej rôzne modely, taxonómiu fungovania, neurologický prístup, efektivitu, angažovanosť a význam reklamných stratégií pre dosiahnutie cieľa.

Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v doktorandskom študijnom programe.

Pre AR 2021/22 sa externá forma štúdia v študijnom programe Mediálna komunikácia neotvára.

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška