Fakulta masmédií

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Mediálne a komunikačné štúdia Masmediálna a marketingová komunikácia slovenský

Bez zamerania

denná
2 roky
Mgr.
Bratislava

Snívate o práci v reklame?

Zaujímajú vás sociálne médiá, marketing alebo vás viac láka žurnalistika, či spravodajstvo? Prihláste sa na Mgr. štúdium na Fakulte masmédií.

Magisterské štúdium na Fakulte masmédií

Kvalifikovaní odborníci na Fakulte masmédií PEVŠ vás najlepšie pripravia pre prax. Získate orientáciu v najnovších trendoch marketingovej a mediálnej komunikácie. Štúdium bude pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na marketing alebo na masmédiá. Naučíte sa vytvárať pútavé mediálne kampane, TV spoty, ale aj plávať v divokých vodách internetového marketingu.

Absolvovanie magisterského štúdia Masmediálna a marketingová komunikácia vám zaručí samostatné rozhodovanie na riadiacich, manažérskych pozíciách. Rozšírite svoje znalosti získané na bakalárskom stupni štúdia o nové formy masmediálnej a marketingovej komunikácie.

Uplatnenie po Mgr. štúdiu masmédií

Ako mediálny pracovník mediálnych produktov a služieb svoje odborné znalosti bez problémov uplatníte aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch v masmediálnej oblasti (internet, počítačová technika, grafika a multimédiá), zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, o tvorbe komunikačných mediálnych stratégií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, či výskumu a psychológiu médií a aj ich prijímateľov. Samozrejmosťou je uplatnenie vo všetkých typoch reklamných agentúr, médií (tlač, rádio, televízia) ale aj možnosť rozvoja vlastného podnikania v oblasti reklamných služieb.

Študujte marketing na Fakulte masmédií

V oblasti marketingu, reklamy, získate odborný prehľad v rôznych oblastiach (sociálnej, interkultúrnej, regionálnej, v oblasti politiky, neziskových projektov, rôznych organizácií, služieb, médií). Pochopíte význam metód marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), naučíme vás komunikovať s klientom a prezentovať projekty. Ako jediná fakulta na Slovensku vám pomôžeme pochopiť podstatu reklamy, ukážeme vám jej rôzne modely, taxonómiu fungovania, neurologický prístup, efektivitu, angažovanosť a význam reklamných stratégií pre dosiahnutie cieľa. Naučíte sa aj analyzovať dosiahnuté výsledky prebiehajúcich a ukončených kampaní, princíp A/B testovania a mnohé ďalšie techniky využívané vo svete reklamy.

Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v doktorandskom študijnom programe.

Štúdium marketingu a masmédií v modernom prostredí

Pre našich študentov je počas celého štúdia k dispozícii moderné mediálne centrum so špičkovým vybavením. Nájdete v ňom kompletne zariadený fotoateliér, ale aj televízne štúdia, v ktorých získate skutočné praktické zručnosti pre prácu vo svete médií. Študenti sa môžu aktívne zapájať do tvorby obsahu pre skutočných klientov – napríklad natáčanie spotov, reklamy, profesionálne fotenie v ateliéri a podobne. Okrem toho naša Fakulta pracuje s mnohými partnermi, ako sú televízie, vydavateľstvá či rádiá, v ktorých môžete už počas štúdia absolvovať stáž a získať tak odbornú prax, či si dokonca pripraviť pôdu pre svoju budúcu pozíciu po úspešnom ukončení štúdia.

Pre AR 2023/24 sa externá forma štúdia v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia neotvára.

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: ++421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška