Fakulta masmédií

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Mediálne a komunikačné štúdia Dizajn médií slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava
Mediálne a komunikačné štúdia Mediálna komunikácia slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava

Snívate o práci v marketingu a médiách?

Zaujíma vás štúdium masmédií, ako napr. sociálne médiá, marketingová komunikácia alebo vás láka skôr masmediálna komunikácia, žurnalistika,  spravodajstvo a dizajn médií?

Uchádzači o Fakultu masmédií PEVŠ si uvedomujú  dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Silné a stabilné zázemie, vysoká kvalita pedagógov- expertov v danej oblasti a individuálny prístup sú benefity, ktoré uchádzačom pomáhajú pri výbere vysokej školy.

Bakalárske štúdium na Fakulte masmédií PEVŠ

Ste kreatívny a chcete uplatniť svoj talent ako dizajnový odborník v printových a elektronických médiách? Fakulta masmédií PEVŠ vás pod vedením špičkových odborníkov z praxe pripraví do mediálneho, reklamného a marketingového sveta.

V jednom z najlepšie vybavených mediálnych centier na Slovensku môžete od prvotného nápadu až po realizáciu zhmotniť svoju kreativitu a uplatniť talent. Naučíte sa fotografovať, pracovať s rozhlasovým mikrofónom, získate základy moderovania, práce s televíznou kamerou. Nadobudnuté teoretické poznatky budete môcť kreatívne rozvinúť a využiť v dizajne mediálnych produktov a služieb. Individuálne alebo kolektívne projekty môžete dokončovať v strižniach, ktoré sú vybavené počítačmi so strihacími programami Final Cut a Pro Tools. Svoje tvorivé schopnosti môžete realizovať nielen počas výučby, ale aj vo voľnom čase.

Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.

Po ukončení bakalárskeho štúdia môžete pokračovať v štúdiu masmediálnej a marketingovej komunikácie na magisterskom stupni.

Podajte prihlášku, pohodlne, online a ihneď!

Prihláška na Fakultu masmédií PEVŠ

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektronickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjímacie konanie.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia.

Pre AR 2023/24 sa externá forma štúdia v študijnom programe Mediálna komunikácia neotvára.

 

Infolinka pre uchádzačov

Fakulta: Právo, Psychológia
 kontakt@paneurouni.com
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
 kontakt@paneurouni.com
Kontaktný email
 kontakt@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška