Fakulta masmédií

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
3.2.3 Masmediálne štúdiá Dizajn médií slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava
3.2.3 Masmediálne štúdiá Mediálna komunikácia slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
Bc.
Bratislava
3.2.3 Masmediálne štúdiá Mediálna komunikácia slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava

Snívate o práci v reklame?

Zaujímajú vás sociálne médiá, marketing alebo vás viac láka žurnalistika, či spravodajstvo?

 

Ste kreatívny a chcete uplatniť svoj talent ako dizajnový odborník v printových a elektronických médiách? Fakulta masmédií PEVŠ vás pod vedením špičkových odborníkov z praxe pripraví do mediálneho, reklamného a marketingového sveta.

V jednom z najlepšie vybavených mediálnych centier na Slovensku môžete od prvotného nápadu až po realizáciu zhmotniť svoju kreativitu a uplatniť talent. Naučíte sa fotografovať, pracovať s rozhlasovým mikrofónom, získate základy moderovania, práce s televíznou kamerou. Nadobudnuté teoretické poznatky budete môcť kreatívne rozvinúť a využiť v dizajne mediálnych produktov a služieb. Individuálne alebo kolektívne projekty môžete dokončovať v strižniach, ktoré sú vybavené počítačmi so strihacími programami Final Cut a Pro Tools. Svoje tvorivé schopnosti môžete realizovať nielen počas výučby, ale aj vo voľnom čase.

Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.

Po ukončení bakalárskeho štúdia môžete pokračovať v štúdiu v magisterských študijných programoch.

 

Online prihláška tu!

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška