Blog

Psychológ alebo psychiater? Medzi oboma je veľký rozdiel

V bežnej konverzácii medzi laikmi môžu veľakrát pojmy psychológ a psychiater splývať. Mnoho ľudí nevie, že sú to odlišné povolania, ktoré síce majú niečo spoločné, no v mnohom sa líšia. Spoločný majú predovšetkým cieľ, ktorým je pomáhať ľuďom s rôznymi duševnými problémami a ochoreniami. Psychológia aj psychiatria sú odbory, ktoré skúmajú ľudskú dušu, prežívanie a správanie človeka. Aký je ale medzi nimi rozdiel?

Dosiahnuté vzdelanie v psychológií ako základný rozdiel

V prvom rade sa tieto povolania líšia vo vzdelaní, ktoré je potrebné k tomu aby ich človek mohol vykonávať. Aby sa stal človek psychológom, musí vyštudovať jednoodborovú psychológiu zväčša na filozofickej fakulte, zatiaľ čo človek ašpirujúci na povolanie psychiatra musí vyštudovať medicínu, a neskôr si spraviť atestáciu zo psychiatrie.

 

psycholog-alebo-psychiater-2

 

Psychiater využíva lieky, psychológ slová

Ďalším rozdielom je predpisovanie liekov. Keďže psychiater je vyštudovaný lekár, ktorý absolvoval hodiny farmakológie, môže predpisovať lieky, a väčšinou sa v liečbe pacientov opiera o farmakoterapiu. Psychológ túto možnosť nemá, lieči jedine prostredníctvom slov a diagnostikovať môže na základe rôznych dotazníkov a testov.

 

psycholog-alebo-psychiater

 

Psychológ má po skončení vysokej školy viacero možností

Po vyštudovaní medicíny a vykonaní atestačnej skúšky zo psychiatrie sa človek stáva psychiatrom, psychológa však po vyštudovaní psychológie čaká celkom dlhá cesta a má viacero možností. Môže si spraviť atestáciu z klinickej psychológie ak chce pôsobiť v oblasti zdravotníctva a vykonávať psychodiagnostiku, či robiť vyšetrenia potrebné napríklad k získaniu zbrojného pasu. Môže však pôsobiť aj v oblasti pracovnej psychológie, školskej psychológie, a pod.

 

psycholog-alebo-psychiater

 

A čo taký psychoterapeut?

Na to, aby sa človek mohol stať psychoterapeutom je potrebné v prvom rade vysokoškolské vzdelanie a po ňom musí absolvovať špecializovaný certifikovaný psychoterapeutický výcvik. Momentálne sú na Slovensku podmienky zákonom nastavené tak, že do psychoterapeutického výcviku môže vstúpiť buď klinický psychológ minimálne v predatestačnom období alebo psychiater už po zložení atestačnej skúšky. Neznamená to teda, že každý psychológ alebo psychiater je zároveň psychoterapeutom, je ním iba ten, kto má ukončený psychoterapeutický výcvik. Výcvikov je mnoho, vybrať si môžete podľa toho, ktorý terapeutický smer vás najviac oslovuje. Zoznam výcvikov realizovaných na Slovensku nájdete aj tu.

 

psycholog-alebo-psychiater

 

Psychológom sa môžeš stať aj ty!

Ak ťa zaujíma ľudská duša, chceš porozumieť správaniu druhých alebo chceš pomáhať ľuďom, ktorých trápia rôzne psychické ochorenia, prvý krok smerujúci k tomu môžeš spraviť už teraz. Stačí si podať prihlášku na jednoodborovú psychológiu , ktorej štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola.

 

<<< Späť