Blog

Predmety na psychológii

predmety na psychológii

Aké predmety na psychológii môžeš na PEVŠ absolvovať?

Uplatnenie absolventov Fakulty psychológie PEVŠ má veľmi rozmanitý charakter. Môžu pracovať na pozíciách ako napr. školský psychológ, HRista (vedenie ľudských zdrojov), klinický psychológ, poradenský psychológ a ďalšie. Fakulta psychológie PEVŠ preto pripravuje študijné plány tak, aby v nich boli zahrnuté všetky potrebné predmety na kvalitné vykonávanie týchto profesií a aby posilnili praktickú rovinu vzdelávania v tejto oblasti. Pozrime sa na tie najzaujímavejšie predmety na psychológii, ktoré je možné na fakulte študovať.

Bakalársky stupeň na Fakulte psychológie PEVŠ prináša mnoho nových teoretických a praktických  vedomostí aj pomocou špecifických predmetov.

Aké predmety na psychológii si môže študent na bakalárskom stupni štúdia vybrať?  

Školská psychológia

Klinická psychológia

Úvod do koučingu

Sociálna psychológia vo filme

Experiment a psychológia

Psychológia tvorivosti

Psychohygiena

Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia študent môže psychológiu študovať ďalej na magisterskom stupni.

predmety na psychológii

Predmety na psychológii na magisterskom stupni štúdia:  

Pracovná a organizačná psychológia

Sociálno- psychologický výcvik

Psychodiagnostika dospelých

Efektívne riešenie konfliktov

Arteterapia a muzikoterapia

Párové poradenstvo a terapia

Školská psychológia a školský psychológ

 

Kompletný študijný plán vo všetkých ročníkoch nájdeš v brožúrke Sprievodca štúdiom.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška <<< Späť