Blog

Získaj titul MPH alebo MBA u nás

titul mph

S titulmi ako MBA či MPH sa dnes už bežne stretávame. Nie všetci však vedia, že titul MBA je Master of Business Administration určený pre manažérov a je možné ho študovať aj na PEVŠ. Master of Public Health, podoba titulu MBA, je manažér riadenia vo verejnom zdravotníctve. Odborníci na riadenie vo verejnom zdravotníctve dokážu napríklad identifikovať príčinu chorôb medzi obyvateľstvom.

To sa do značnej miery zišlo v poslednom období. Keby nám pred rokom niekto povedal, že viac rok nebudeme poriadne chodiť do školy, že si nedáme večeru v reštaurácii, kedykoľvek budeme chcieť, alebo budeme radi za možnosť ísť do obchodu bez ochrany dýchacích ciest, asi by sme mu neverili. Dnes, po roku s pandémiou koronavírusu, si však uvedomujeme, že nie všetky veci sú samozrejmosťou a vďační sme aj za maličkosti.

Pandémia ukázala nedostatky

Práve v ostatnom čase sme si viac uvedomili stav nášho zdravotníctva a dôležitosť toho, aby bol človek v zdravotníctve kompetentný. Problémom je, že v slovenskom zdravotníctve tvoria lekári veľkú časť manažmentu. Manažment a lekárstvo sú však diametrálne odlišné veci a neznamená, že dobrý lekár bude automaticky aj dobrým vrcholovým manažérom. To si vyžaduje odlišnejšie schopnosti a ovládať manažment ako taký, preto sa v po nástupe do tejto pozície nemusí dariť ani napríklad ostrieľanému právnikovi.

Štúdium MPH Vás naučí nielen manažment

V rámci štúdia Master of Public Health sa stretneme okrem štúdia manažmentu aj s oblasťami ako zdravotnícke právo, bezpečnosť a ochrana pri práci, prevencia civilizačných chorôb, krízový manažment v zdravotníckych zariadeniach, epidemiológia či environmentálne zdravie a hygiena výživy. Odborníci v oblasti verejného zdravia s titulom MPH sú schopní napríklad, ako aj v prípade s pandémiou koronavírusu, zhodnotiť a určiť príčiny chorôb, uplatniť manažérske schopnosti a vedomosti získané štúdiom v zdravotníckych zariadeniach, rôznych projektoch spojených s ochranou zdravia či regulovať a upravovať priority štátnej zdravotnej politiky.

Čo zvládnete po manažérskom štúdiu s titulom MPH?

Absolventi teda na základe získaných vedomostí a skúseností by mali byť schopní v rámci vedenia zdravotníckych zariadení zvládať aj podobné situácie, ktoré sme v súvislosti s pandémiou za posledný rok zažili. Manažéri by mali viesť inštitúcie so zreteľom na verejné zdravie, etiku a, samozrejme, na kvalitu poskytovania služieb.

Zdravotnícke zariadenie by nemal viesť „len“ lekár

Vrcholní manažéri zdravotných zariadení by teda nemali byť len dobrými lekármi alebo právnikmi. Ich oblasťou by malo byť nielen právo či základná zdravotná starostlivosť. Práve oni by mali vedieť manažovať krízové situácie, spracovávať a interpretovať štatistiky v oblasti zdravotníctva či mať prehľad v možnostiach finančného riadenia organizácie a riešiť súčasné problémy v súvislosti s kvalitou zdravotníckej starostlivosti.

 

<<< Späť