Aktuality

Prieskum o začínajúcich podnikateľoch na PEVŠ

Spoločnosťou CEO & Co-founder of ineduco prostredníctvom dotazníka zisťuje informácie o začínajúcich podnikateľoch

Dotazník na optimalizáciu prostredia pre začínajúcich podnikateľov je určený pre vysokoškolákov, ktorí majú záujem začať svoje vlastné podnikanie, prípadne už realizujú svoje nápady na trhu. Jeho cieľom je zhromaždiť informácie o súčasných prekážkach a potrebách, s ktorými sa títo podnikatelia stretávajú, aby sme mohli spoločne vytvoriť produktívne prostredie. Vaše odpovede pomôžu identifikovať oblasti, v ktorých by bolo možné zlepšiť podnikateľské prostredie na univerzitách a vo všeobecnosti. Vaše odpovede budú agregované a dotazník je anonymný.

 

Link na dotazník: https://forms.gle/fZNVhPCUkvb5yTiG7

Ďakujeme za Váš čas a odpoveď.

 

 

<<< Späť