Aktuality

Konferencia Logopedys

Dňa 6. marca 2024 – na Svetový deň logopédie – Súkromné centrum poradenstva a prevencie LOGOPEDYS v Zemianskych Kostoľanoch usporiadalo konferenciu na tému Eľkoninova metóda na Slovensku a v Čechách. Téma vzbudila veľký záujem v odborných kruhoch psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov aj učiteliek materských a základných škôl. Konferencie sa zúčastnilo vyše 250 účastníkov.

Profesorka Marína Mikulajová z Fakulty psychológie PEVŠ s tímom spolupracovníčok, združených v “Iniciatíve Eľkonin” predstavili Eľkoninovu metódu a jej využitie pre rozličné skupiny detí: predškolákov v materských školách, deti s jazykovou poruchou, s poruchou sluchu ako aj adaptáciu metódy pre deti s odlišným materinským jazykom – v súčasnosti najmä ukrajinské a rómske deti. Metóda rozvíja bazálne jazykové schopnosti, dôležité pre osvojovanie si čítania a písania v škole.

Ako ukázali výsledky merania čitateľskej gramotnosti 15-ročných žiakov v rámci krajín OECD z roku 2022, Slovensko je spomedzi 37 krajín OECD  takmer na konci rebríčka; nižší výkon mali žiaci len v Grécku, na Islande, v Mexiku, Kostarike a Kolumbii. V rizikovej skupine sa nachádza až 35,4 % slovenských žiakov: títo žiaci nedisponujú ani základnými čitateľskými zručnosťami, ktorých nadobudnutie je nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie.

Z tohto pohľadu je činnosť Iniciatívy Eľkonin (www.elkonin.skwww.elkonin.cz) a Eľkoninova metóda veľkým prínosom pre rozvoj gramotnosti našich detí.

Link na rozhovor: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OOWK9HYA2E989DWU-P6K

 

<<< Späť