Fakulta informatiky

Oficiálne spúšťame vzdelávací portál “Učíme s VR”

V rámci projektu e-Vzdelávanie: Využitie virtuálnej reality pre vzdelávanie na školách, pripravila Paneurópska vysoká škola vzdelávací kurz Učíme s VR. Vzdelávací kurz je určený najmä učiteľom základných a stredných škôl, ktorí chcú získať vedomosti o používaní virtuálnej a rozšírenej reality vo vyučovacom procese. K dispozícii máte bezplatný kurz rozdelený do piatich zaujímavých modulov pripravených odborníkmi na témy virtuálnej a rozšírenej reality, ale aj psychológiu správania sa a etiku v online priestore. Kurz je podporený multimediálnymi objektami vo forme obrázkov a videí, ktoré vysvetľujú potrebné témy v tejto oblasti. Absolvovaním kurzu získate certifikát, ktorým preukážete svoje vedomosti v oblasti používania virtuálnej a rozšírenej reality vo vyučovaní. Začnite hneď na stránke ucimesvr.sk.

Projekt je podporený spoločnosťou SK-NIC – národný registrátor domenány .sk prostredníctvom Fondu SK-NIC v rámci scojho grantového programu.

<<< Späť