Výzva k mobilitným projektom s partnerskými krajinami 2015

Výzva k mobilitným projektom s partnerskými krajinami 2015

Na základe schváleného projektu v programe kreditovej mobility s partnerskými krajinami ERASMUS+ v roku 2015 realizuje Paneurópska vysoká škola v projektovom období 1.6.2015-31.5.2017 mobilitnú spoluprácu s nasledovnými partnerskými krajinami:

 • Azerbajdžan
 • Gruzínsko
 • Čínska ľudová republika
 • Chile
 • Indonézia
 • Izrael
 • Kazachstan
 • Kirgizsko
 • Malajzia
 • Ruská federácia
 • Ukrajina