Blog

Absolventská prax 2021 – čo to je a pre koho je určená?

absolventská prax

Absolvenstká prax je skvelým nástrojom v našej krajine, ktorý pomáha študentom nájsť plnohodnotné pracovné skúsenosti hneď po ukončení štúdia. V dnešnom článku sa pozrieme na to, pre koho je absolventská prax určená, aká je výška zárobku, ako dlho môžu absolventi na praxi zotrvať a kde nájsť vždy aktuálne informácie o podmienkach absolventskej praxe.

Absolventská prax alebo práca pre absolventov

Absolventská prax má pomôcť absolventom vysokých škôl získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti. Je určená pre občanov Slovenskej republiky mladších ako 26 rokov, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie.

Absolvent vysokej školy – povinnosti a výška príspevku

Absolventskú prax môže absolvent vykonávať po uzatvorení dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny po splnení podmienky, že je na úrade vedený ako nezamestnaný minimálne jeden mesiac. Výška mesačného príspevku pre absolventa na absolventskej praxi je 65 % sumy životného minima, a teda 139,63 €. Uchádzač nesmie dovŕšiť vek 29 rokov života. Viac informácií aj podrobnejších podmienok ohľadom absolventskej praxe nájdete priamo na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Stážista po vysokej škole

Veľa ľudí si mýli absolventskú prax so stážou. Stáž väčšinou ponúkajú súkromné firmy bez zastrešenia úradom práce. Stáže zvyčajne trvajú 1-2 mesiace a vo väčšine prípadov nie sú platené. Rovnako slúžia pre získanie vedomostí a zručností z praxe. Množstvo stážistov následne ostane vo vybranej firme pracovať na plný úväzok. Je len na vás, či ste ochotní pracovať „zadarmo“ na stáži, alebo získať za mesačnú prácu horeuvedený príspevok, ktorý však rozhodne nepokryje vaše životné náklady. 

Ani nám však nie je ľahostajný osud našich študentov. Nemáme v úmysle len chrliť na trh práce množstvo absolventov, pre ktorých neexistujú pozície. Práve preto sme vytvorili platformu JobTime. Nájdete na nej ponuky práce, praxe aj stáže od zamestnávateľov, ktorí oslovujú priamo našu školu.

Ako napísať dobrý životopis

Pre získanie dobrého zamestnania je nevyhnutné napísať si dobrý životopis. Rozhodne vám tu nedáme dokonalý návod na to, ako má životopis vyzerať – takých nájdete na internete stovky. Vedzte však, že absolventská prax alebo stáž sa vo vašom životopise bude dokonale vynímať – určite lepšie, ako letné brigády za pokladňou, ktoré ste absolvovali pred 10 rokmi ako študent strednej školy – tie vo vašom životopise rozhodne radšej nespomínajte.

Absolventská prax 2021

Od 1.7.2020 do 30.6.2021 je výška príspevku na absolventskej praxi 139,63 €. Výška príspevku pre obdobie od 1.7.2021 (pre absolventov VŠ, ktorí ukončia školu v roku 2021), bude zverejnená na vyššie uvedených stránkach úradu práce. 

Vedeli ste, že absolventi Paneurópskej vysokej školy patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov na Slovensku? Väčšina z nich nepotrebuje absolventskú prax ani stáž, pretože po absolventoch našej školy je vysoký dopyt u domácich aj zahraničných zamestnávateľov. Ak chcete patriť medzi dobre zarábajúcich absolventov VŠ, prezrite si možnosti štúdia na našich fakultách.

 

 

<<< Späť