Absolvent

Absolvent

Absolventom nazývame osobu, ktorá úspešne ukončila nejakú formu štúdiu. Podmienky pre absolvovanie vysokoškolského štúdia sú okrem iného úspešné zvládnutie povinných aj povinne voliteľných predmetov, dosiahnutie dostatočného počtu kreditov, úspešné napísanie a obhájenie záverečnej práve, ale aj absolvovanie štátnic s kladným hodnotením z rôznych štátnicových predmetov.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ