Prax

Prax

Prax je podobne ako stáž účasť na pracovnom procese v partnerských inštitúciách a firmách vysokej školy. Rozdiel je v tom, že prax býva v mnohých prípadoch skutočne platená. Nie je ničím výnimočným keď študent z praxe v nejakej firme po dokončení štúdia prejde plynule do plnohodnotného zamestnania. Inštitúcie radi prijímajú študentov na prax – naučia ich, ako sa v danom odbore pracuje a pripravia si tak skvelých budúcich zamestnancov.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ