Stáž

Stáž

Stáž je najčastejšie odborná neplatená prax v odbore. Najčastejšie chodia na stáž vysokoškolskí študenti – a to napríklad na pôdu partnerských firiem a inštitúcií. Tam majú možnosť nielen vidieť svoje uplatnenie v praxi, ale aj nabrať skutočné zručnosti, ktoré im pomôžu pripraviť sa na budúce povolanie. Absolvovanie stáže je často aj súčasťou požiadaviek na absolvovanie hlavných povinných predmetov. Obľúbená je aj stáž v zahraničí. Pri atraktívnej ponuke na výnimočnú stáž sú mnohí študenti ochotní dokonca prerušiť na pol roka svoje štúdium.

Stáž na PEVŠ

Praktická stáž pod záštitou PEVŠ vás dokáže dokonale pripraviť na výkon budúceho povolania. Teória v laviciach je jedna vec, no minimálne rovnako dôležité je aj pretavenie vedomostí do praxe. Absolventi mnohých vysokých škôl prídu po 5-ročnom štúdiu do svojho zamestnania a zistia, že to, čo sa 5 rokov namáhavo učili, v podstate ani nevyužijú. Diplom z odboru je možno jednou z podmienok na prijatie do zamestnania, no v skutočnosti by im oveľa viac dal polročný kurz v danom odbore, kde by sa naučili plávať v tom skutočnom prostredí. Práve preto kladieme stážam na PEVŠ dôležitý význam.

Praktická stáž je prvým krokom do zamestnania

Stáž má okrem získania zručností aj ďalšiu výhodu, a to je získanie kontaktov. Ako čerstvý absolvent alebo absolventka vysokej školy si môžete hľadať prácu tak maximálne niekde na inzertných portáloch, no ak niekde strávite napríklad aj 2 roky na prerušovanej stáži a podieľate sa na rôznych projektoch, pred koncom štúdia si môžete v danej inštitúcii alebo firme už pomaly „pripraviť“ pôdu a informovať sa o možnosti zamestnania sa. Keď si vás v nejakej firme postupne zaúčali, určite vás zoberú radšej, ako náhodného absolventa z inej školy bez akejkoľvek praxe.

Láka vás vidieť svet? Máme aj stáže v zahraničí

Vďaka našim medzinárodným vzťahom je možné stáže sprostredkované cez PEVŠ absolvovať aj v zahraničí. Najmä ak ste si vybrali štúdium napríklad v anglickom jazyku a rozhodne sa absolvovať stáž v anglicky hovoriacej krajine (alebo medzinárodnej firme, v ktorej je angličtina hlavný komunikačný jazyk), môžete si tak zdokonaliť vaše jazykové zručnosti v podstate priamo „v teréne“. Ponuka stáží na našej školy je zastrešená v rámci programu Erazmus +, vďaka čomu je zabezpečená kompatibilita stáže s vašim študijným odborom a programom.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ