Stáž

Stáž

Stáž je najčastejšie odborná neplatená prax v odbore. Najčastejšie chodia na stáž vysokoškolskí študenti – a to napríklad na pôdu partnerských firiem a inštitúcií. Tam majú možnosť nielen vidieť svoje uplatnenie v praxi, ale aj nabrať skutočné zručnosti, ktoré im pomôžu pripraviť sa na budúce povolanie. Absolvovanie stáže je často aj súčasťou požiadaviek na absolvovanie hlavných povinných predmetov. Obľúbená je aj stáž v zahraničí. Pri atraktívnej ponuke na výnimočnú stáž sú mnohí študenti ochotní dokonca prerušiť na pol roka svoje štúdium.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ