Aktuality

Krátkodobý štipendijný program MIRAI 2024 / 2025!

Štipendijný program MIRAI 2024 / 2025  je určený pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch diplomacia, bezpečnostná politika, ekonómia, veda a technológie, umenie a kultúra, medzinárodné vzťahy, environmentálne vedy, štúdie súvisiace s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch.

 

 

 

 

Uzávierka: 10. júl 2024 (skupina 2 – 5)

Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedených e-odkazov o účasť v skupinách 2 – 5.

o    Skupina 2 (Téma: Diplomacia a bezpečnostná politika)

o    Skupina 3 (Téma: Ekonomika a podnikanie)

o    Skupina 4 (Téma: Veda a technológie)

o    Skupina 5 (Téma: Ekológia a životné prostredie)

Programy sa budú konať v Japonsku 6. – 12. novembra 2024 (skupina 2,3 a 5) a 4. – 10. decembra 2024 (skupina 4).

Po zaslaní elektronickej prihlášky budú následne vybraní uchádzači musieť absolvovať výberové konanie na Veľvyslanectve Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava).
Prihlášku je nutné podať výhradne online prostredníctvom linkov:

Bližšie info o programoch:

V prípade potreby dodatočných informácii prosím kontaktujte:

Ing. Radka Straková, PhD.
International Relations Office

Email: radka.strakova@paneurouni.com

<<< Späť