Aktuality

Paneurópska vysoká škola v Ázii

Kazachstan, 23.apríl – 1. máj 2024 – v rámci programu Erasmus+ sa uskutočnila výskumná a prednášková mobilita prorektora prof. Hajduka a prof. Benčiča z Fakulty masmédií PEVŠ na výskumnej Karagandskej univerzite akademika Buketova v Kazachstane.

Prorektora PEVŠ prof. Ľudovíta Hajduka prijal rektor výskumnej Karagandskej univerzity profesor Dulatbekov Nurlan Orynbasarovič. V rámci rokovaní sa prof. Hajduk stretol s dekanmi Fakulty práva, Fakulty ekonomiky, Fakulty fyziky a technológie  ako aj s vysokoškolskými učiteľmi Filologickej fakulty. Vzájomne sa zhodli na rozširovaní spoločných aktivít, čim PEVŠ získala významného partnera v oblasti vedy a vysokoškolského vzdelávania na excelentnej výskumnej úrovni.

Karagandská štátna univerzita vznikla v roku 1972 a od roku 1991 je pomenovaná po akademikovi E. A. Buketovi, prvom rektorovi univerzity. Akademik Buketov je autorom viac ako 200 vedeckých prác, 9 monografií, 90 vedeckých vynálezov patentovaných v USA, Kanade, Austrálii, Švédsku, Fínsku, východnom Nemecku, Taliansku a Japonsku. Vo svojom rozsiahlom diele akademik Buketov zdôrazňoval najmä udržiavanie morálnych hodnôt vo výskume a zavádzanie inovatívnych prístupov v raste výskumných pracovníkov založených na najlepších vzdelávacích postupoch a výskumných programoch. Univerzita na základe významného prínosu k rozvoju vedy a vzdelávania získala v tomto roku štatút výskumnej univerzity. Univerzita je akreditovaná Nezávislou agentúrou pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní, ktorá je zaradená do Európskeho registra agentúr pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania EQAR. Bližšie informácie: https://buketov.edu.kz/en/

 

<<< Späť