Aktuality

Hromadná pripomienka k návrhu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Paneurópska vysoká škola spolu s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Katedrou žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre podala hromadnú pripomienku k návrhu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na prijatie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. 

 

! Žiadame o stiahnutie návrhu z rokovania NRSR ! 

 

 

Pripomienka k návrhu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na prijatie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase

 

<<< Späť