Aktuality

Prednáška na tému „Postavenie Židov na Slovensku od roku 1938“

Fakulta práva PEVŠ privítala dňa 25.4.2024 PhDr. Martina Korčoka, PhD., riaditeľa SNM- Múzea holokaustu v Seredi, aby našim študentom pod vedením Doc. JUDr. Andrey Erdősovej, PhD., porozprával na tému „Postavenie Židov na Slovensku od roku 1938.“ Prednáška spojená s premietaním dokumentov a následnej diskusii nielen rozšírila poznatky o smutnej histórii Slovenského štátu a deportáciách Židov, ale aj otázky zodpovednosti za aktívnu účasť na Konečnom riešení židovskej otázky (Endlösung), arizácie majetkov, ako aj antisemitizmus počas éry socialistického štátu. Výborná prednáška zanechala v študentoch silné dojmy. Dôležitou súčasťou vzdelávania je poznanie faktov a pochopenie histórie, pretože len tak zabránime, aby sa neopakovala.

<<< Späť