Blog

Čo znamená krízová intervencia?

krizova intervencia

Pojem kríza asi definovať veľmi netreba. Je to určitá negatívna, nepredvídateľná situácia, s ktorou je človek nútený sa konfrontovať. Keďže ide o situáciu, v ktorej človek pociťuje ohrozenie buď seba samého alebo druhého človeka, objavuje sa uňho negatívna emočná reakcia, ktorá môže mať následný negatívny dopad na jeho ďalší život. Krízová intervencia je psychologický postup, pomocou ktorého sa psychológ buď osobne, alebo prostredníctvom telefonického či iného (mail, chat) kontaktu usiluje o zmiernenie dopadu aktuálnej krízy na psychický stav človeka.

Čo je cieľom krízovej intervencie?

Hlavným cieľom krízovej intervencie je ohraničiť akútny stav človeka, ktorý sa nachádza v kritickej situácii, resp. zažíva krízu. Psychológ sa snaží oslabiť intenzitu danej krízy a minimalizovať jej dopad na kvalitu života človeka, teda predísť vzniku závažnejších a dlhodobých problémov, ktoré u človeka následkom krízy môžu vzniknúť. Následne sa snaží zastabilizovať stav človeka a eliminovať nebezpečie, posilniť kompetencie a samostatnosť človeka, zaktivovať jeho kapacity aby dokázal vidieť riešenia danej situácie a bol schopný sa s krízovou situáciou vyrovnať.

Aké sú špecifiká krízovej intervencie?

Krízová intervencia sa od bežnej psychologickej intervencie odlišuje tým, že je určená pre človeka/ľudí, ktorí sa nachádzajú v akútnej krízovej situácii. Takáto krízová situácia je nepredvídateľná a náhla, ľudia sa ocitajú v šoku, a preto je potrebný zásah zo strany skúseného a vyškoleného psychológa alebo sociálneho pracovníka. Hlavným rozdielom je tu časové hľadisko – krízová intervencia je časovo obmedzená. Môže byť poskytovaná individuálne (napr. pokus o samovraždu alebo úmysel spáchať ju) alebo pre celú skupinu (napr. prírodné katastrofy, tragédie v školskom prostredí, atď.). Dôležitá je tu okamžitá pomoc, čo najskôr je to možné. Krízová situácia je totiž situáciou, ktorá je pre človeka extrémne náročná a nedokáže ju zvládnuť svojpomocne, prežíva ju ako ohrozujúcu a človek nedokáže sám nájsť riešenia, ako ju zvládnuť.

Pre koho je krízová intervencia určená?

V prípade, ak človek zažíva fyzické či duševné násilie, prípadne silné konflikty v rodine, ktoré vyúsťujú napríklad v rozvod rodičov, krízová intervencia je tu na mieste. Rovnako aj v prípade straty milovanej osoby, ťažkého ochorenia, myšlienok na samovraždu, znásilnenia či sexuálneho zneužívania alebo rôznych neočakávaných náhodných udalostí. Krízových situácií môže byť naozaj mnoho, podstatný je pocit človeka, že situáciu nedokáže zvládnuť sám, a je pri tom nevyhnutná odborná pomoc. Medzi takéto udalosti patrí aj šikana v školách, prípadne nejaká tragická jednorazová udalosť. Na miesto potom býva vyslaný krízový tím psychológov, ale pomôcť vie aj školský psychológ, prípadne pedagóg, ktorý je žiakom blízky a má určité zručnosti v riešení takýchto situácií.

Akými postupmi vie človek zvládnuť krízovú situáciu?

Existujú tzv. funkčné postupy zvládnutia krízy. Patrí sem rozhovor, kedy sa snažíme človeka aktívne počúvať a môžeme mu poskytnúť určité odporúčania. Snažíme sa človeka upokojiť, utešiť a napríklad aj spochybňovať rôzne katastrofické interpretácie. Ďalej pomáha zmena miesta, kde ponúkneme človeku priestor na oddych, môžeme sa tiež snažiť odpútať jeho pozornosť nejakou manuálnou prácou, poskytnúť mu možnosť zavolať svojim blízkym, rodine alebo priateľom, prípadne privolať ďalšieho človeka, z ktorého prítomnosti by človek mohol benefitovať. Účinná je aj relaxácia, ktorá sa však nevyužíva hneď v akútnej krízovej situácii, ale až keď má človek pocit bezpečia a necíti sa byť v bezprostrednom ohrození, nie je už v šoku. Relaxácia môže mať formu napr. autogénneho tréningu, muzikoterapie alebo Jacobsonovej progresívnej svalovej relaxácie.

Ak sa chceš o krízovej intervencii dozvedieť viac, študuj psychológiu na PEVŠ!

Ako študent psychológie na Paneurópskej vysokej škole sa dozvieš mnoho zaujímavých informácií zo sveta psychológie. Okrem iného sa dozvieš informácie aj o krízovej intervencii, budeš sa môcť zúčastniť zaujímavých prednášok a konferencií aj so psychológmi, ktorí vykonávajú krízovú intervenciu a najmä sa budeš môcť vďaka štúdiu stať psychológom. Následne tak budeš môcť absolvovať rôzne výcviky a kurzy venované napr. aj krízovej intervencii, ak ťa táto téma zaujíma a chcel/a by si sa jej venovať aj v praxi. Podaj si prihlášku na štúdium už teraz po kliknutí na tento odkaz.

<<< Späť