Blog

Kompletná ponuka bakalárskeho štúdia na Paneurópskej vysokej škole

bakalárske štúdium

Už čoskoro na vás čaká dôležité rozhodnutie v podobe výberu vysokej školy, na ktorej budete študovať. Predtým, než sa definitívne rozhodnete poslať prihlášky na všetky vami vybrané školy, prezrite si celú našu ponuku bakalárskeho štúdia na jednom mieste. V tomto článku sme si pre vás pripravili zoznam ponúkaných odborov a programov, na ktoré sa môžete prihlásiť.

Bakalárske štúdium na Fakulte práva

Bakalárske štúdium na Fakulte práva sa môže pochváliť širokým výberom rôznych študijných programov a zameraní.

Základ tvorí študijný program Právo, ktorý môžete absolvovať so zameraním Realitné právo, Európske právo, Športové právo, Medicínske právo alebo Bez zamerania. Štúdium je v slovenskom jazyku, v dennej (3 roky) aj v externej (4 roky)  forme.

Mnohých študentov zaujme aj štúdium Práva s online podporou v externej forme v trvaní štyroch rokov. Štúdium práva online tak nie je vhodné len pre tých, ktorí by z časových dôvodov nestíhali prezenčnú výučbu. V dnešnej dobe je určené pre každého vzdelaniachtivého človeka, ktorý túži po plnohodnotnom vysokoškolskom vzdelaní aj v dobách lockdownu a zavretých škôl.

Bc. z Fakulty ekonómie a podnikania

Ponuka bakalárskeho štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania začína odborom Ekonomika a manažment podnikania (Bc.) / Cestovný ruch (BBA) s možnosťou štúdia v dennej aj externej forme.

Samostatne môžete študovať odbor Ekonomika a manažment podnikania aj s online podporou v externej forme. Online štúdium ekonomiky a manažmentu vás pripraví na budúce zamestnanie alebo podnikanie na domácom aj zahraničnom trhu z pohodlia vášho domova. 

Ekonomika a manažment podnikania vám ponúka študijné programy so zameraním Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupov, ale aj Bez zamerania. Opäť ho môžete absolvovať v dennej aj externej forme.

Bakalár psychológie

Ak chcete získať bakalársky titul na Fakulte psychológie, môžete sa prihlásiť na obľúbený študijný program Psychológia v dennej aj externej forme (trvanie 3 a 4 roky).

Fakulta masmédií – bakalársky stupeň

Ponuku bakalárskeho štúdia na Fakulte masmédií tvorí študijný program Dizajn médií v dennej forme.

Môžete študovať aj Mediálnu komunikáciu. V tomto prípade máte na výber z denného aj externého štúdia. 

Štúdium bakalára na Fakulte informatiky

Na Fakulte informatiky máme na bakalárskom stupni v ponuke študijný program Aplikovaná informatika, ktorý môžete absolvovať so zameraním Kybernetická bezpečnosť, Informačné systémy pre Priemysel 4.0, Technológie virtuálnej reality a dizajn alebo Bez zamerania.

Prihláste sa na Paneurópsku vysokú školu. V ponuke máme aj magisterské študijné programy, ktoré priamo nadväzujú na vzdelanie získané na bakalárskom stupni. Pošlite si online prihlášku.

Online prihláška

<<< Späť