Blog

Kompletná ponuka bakalárskeho štúdia na Paneurópskej vysokej škole

Už čoskoro na vás čaká dôležité rozhodnutie v podobe výberu vysokej školy, na ktorej budete študovať. Predtým, než sa definitívne rozhodnete poslať prihlášky na všetky vami vybrané školy, prezrite si celú našu ponuku bakalárskeho štúdia na jednom mieste. V tomto článku sme si pre vás pripravili zoznam ponúkaných odborov a programov.

Odošlite svoju prihlášku najneskôr do 30.9.2023 a využite poslednú príležitosť začať študovať  ihneď v aktuálnom akademickom roku 2023/2024 bez potreby absolvovania prijímacích skúšok na akúkoľvek fakultu.

 

Podať online prihlášku

Návod na podanie prihlášky

 

Bakalárske štúdium na Fakulte práva

Bakalárske štúdium na Fakulte práva sa môže pochváliť širokým výberom rôznych študijných programov a zameraní.

Základ tvorí študijný program Právo, ktorý môžete absolvovať so zameraním Realitné právo, Európske právo, Športové právo, Medicínske právo alebo Bez zamerania. Štúdium je v slovenskom jazyku, v dennej  aj v externej forme.

Bc. z Fakulty ekonómie a podnikania

Ponuka bakalárskeho štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania začína odborom Ekonomika a manažment podnikania (Bc.) / Cestovný ruch (BBA) s možnosťou štúdia v dennej aj externej forme.

Samostatne môžete študovať odbor Ekonomika a manažment podnikania.

Ekonomika a manažment podnikania vám ponúka študijné programy so zameraním Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo, Manažment startupov, ale aj Bez zamerania. Opäť ho môžete absolvovať v dennej aj externej forme.

Bakalár psychológie

Ak chcete získať bakalársky titul na Fakulte psychológie, môžete sa prihlásiť na obľúbený študijný program Psychológia v dennej aj externej forme.

Fakulta masmédií – bakalársky stupeň

Ponuku bakalárskeho štúdia na Fakulte masmédií tvorí študijný program Dizajn médií v dennej forme.

Môžete študovať aj Mediálnu komunikáciu. V tomto prípade máte na výber z denného aj externého štúdia. 

Štúdium bakalára na Fakulte informatiky

Na Fakulte informatiky máme na bakalárskom stupni v ponuke študijný program Aplikovaná informatika, ktorý môžete absolvovať so zameraním Kybernetická bezpečnosť, Informačné systémy pre Priemysel 4.0, Technológie virtuálnej reality a dizajn alebo Bez zamerania.

Proces podania prihlášky

Postup prijatia na štúdium je nasledovný:

1. Vyplniť prihlášku elektronickú prihlášku 

2. Zaplatiť (online, bankovým prevodom) poplatok 20,- €

  • Onlline platba, prihlášku je možné zaplatiť ihneď kartou online.
  • Bankový prevod, po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

3. Zaslať poštou nasledovné doklady:

  • Vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis.
  • Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.
  • Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. (Uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom roku zašlú po obdržaní vysvedčenia, najneskôr do 15.7. príslušného roku)

Adresa pre zaslanie dokladov:

Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< Späť