Aktuality

Aktuality

08.08.2022

Otec zjednotenej Európy

Minulý týždeň uplynulo 50 rokov od smrti Richarda Nicolausa grófa Coudenhove-Kalergi. Prečo si tohto muža vôbec pripomíname? Mnohí ...
01.08.2022

Reflexná skupina na vysokej úrovni Rady Európy – mandát Ivety Radičovej

Rok 2022 si budeme pamätať ako rok hrozného násilia a seizmických zmien v Európe. Agresia Ruskej federácie spôsobila ...
21.07.2022

HARMONOGRAMY ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

            FAKULTA PRAVA FAKULTA PSYCHOLÓGIE FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA FAKULTA MASMÉDIÍ  FAKULTA INFORMATIKY  
18.07.2022

Podcast POKECY K VECI

            Samotná polarizácia nie je negatívny jav. V dnešnej epizóde nám vysvetlí náš hosť psychológ a facilitátor pán PhDr. ...
11.07.2022

Erasmus + stáž v českej personálnej agentúre ASCARI s.r.o.

Ak chceš využiť teoretické poznatky z oblasti HR, marketingu, business developmentu a projektového manažmentu v praxi, neváhaj a poď do ASCARI! Vyber si, ...
24.06.2022

PIATE ZASADNUTIE RADY PRE STRATEGICKÉ RIADENIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ

Dňa 16. júna 2022 sa na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ) konalo za účasti rektora ...
24.05.2022

NOVINKA NA KNIŽNOM TRHU

V mesiaci marec 2022 uzrela svetlo sveta nová kniha. Cihelková, Eva. Komparativní ekonomika - historické, kategoriálne a teoretické fundamenty, ...
18.05.2022

Prvá dekáda Fakulty psychológie PEVŠ 2011 – 2021

Slávnostnou akadémiou dňa 12. mája 2022 sme si na pôde alma mater, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pripomenuli prvé ...