Aktuality

Aktuality

27.09.2016

Nová expozícia moderného výtvarného umenia v galérii na PEVŠ k významnému výročiu UBS

Príďte na slávnostné otvorenie výstavy moderného výtvarného umenia do galérie Silencium (1. posch. PEVŠ, Tomášikova 20), ktorá sa koná pri ...
26.09.2016

Za prítomnosti predsedu NR SR otvorila Fakulta práva nový akademický rok

Fakulta práva PEVŠ dnes dopoludnia slávnostne otvorila nový akademický rok 2016/2017, a to za bohatej účasti nových študentov, pedagógov ...
23.09.2016

Fakulta práva má nového dekana

V akademickom roku 2016/2017 sa ujíma vedenia Fakulty práva PEVŠ nový dekan, doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., ...
22.09.2016

PEVŠ na vysokoškolských veľtrhoch v SR a ČR

V tomto akademickom roku bude PEVŠ prezentovať svoje študijné programy a poskytované služby na viacerých významných veľtrhoch a výstavách, kde sa ...
12.09.2016

Absolventka Fakulty práva získala zlato na Letnej univerziáde

Andrea Briestenská, absolventka Fakulty práva PEVŠ, sa umiestnila na 1. mieste IV. ročníka Letnej univerziády Slovenskej republiky v šachu žien. ...
01.09.2016

Príhovor dekana Fakulty práva

Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia! V roku 2004 vznikla Bratislavská vysoká škola práva ako prvá súkromná vysokoškolská inštitúcia ...
22.08.2016

Rozširujeme ponuku vzdelávania o LL.M. a MBA

V akademickom roku 2016/2017 rozširuje PEVŠ možnosti štúdia o nové vzdelávacie programy. Úspešný absolvent po absolvovaní štúdia vybraného programu ...
29.07.2016

Minister školstva potvrdil akreditáciu PEVŠ

Minister školstva, Peter Plavčan, potvrdil svojím podpisom rozhodnutie Akreditačnej komisie z júna 2016 o komplexnej akreditácii PEVŠ. Úrovňou vzdelávania, výskumu, ...