Aktuality

Aktuality

29.04.2016

Víťazi literárnej súťaže pôjdu do Bruselu

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou vyhlasuje literárnu súťaž s názvom "Perspektívy spoločného európskeho trhu z pohľadu ...
29.04.2016

Na PEVŠ pokrstili výnimočnú publikáciu Kriminalistika

Vydavateľstvo Aleš Čeňek, s.r.o., vydalo významnú publikáciu s názvom Kriminalistika, ktorej vedúcim autorom je prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, ...
29.04.2016

Budúci právnici sa na PEVŠ stretli s čínskym veľvyslancom

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J.E. pán LIN Lin dňa 28. apríla na pôde Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) ...
26.04.2016

Študenti práva na praxi v Londýne

V dňoch 12. – 15. apríla sa vybraní študenti Fakulty práva PEVŠ zúčastnili v rámci zvyšovania praktických zručností niekoľkodňového ...
20.04.2016

Profesorovi Ivorovi blahožaláme k významným menovaniam

Profesor JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., dekan Fakulty práva PEVŠ, bol v zmysle vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti vymenovaný za ...
20.04.2016

Vyhodnotenie ŠVOČ na Fakulte práva

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) je stálou súčasťou vedecko-výchovnej práce fakulty a v akademickom roku 2015/16 sa uskutočnil jej ...
07.04.2016

Akreditačná komisia rozhodla o komplexnej akreditácii PEVŠ

Akreditačná komisia na svojom zasadnutí dňa 7. 4. 2016 rozhodla o komplexnej akreditácii Paneurópskej vysokej školy. Podľa návrhu Akreditačnej komisie ...
04.04.2016

Lucia Žitňanská bola menovaná ministerkou spravodlivosti

04.04.2016 Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. bola prezidentom republiky vymenovaná za podpredsedníčku vlády a zároveň ministerku spravodlivosti novej vlády SR. ...