Aktuality

Máme nového partnera pre vzdelávanie – je ním nadnárodná spoločnosť Dell

Na PEVŠ nám záleží na prepojení štúdia s praxou a na tom, aby študenti získali potrebný prehľad skúsenosti priamo na pôde potenciálnych zamestnávateľov. Aj preto sme v akademickom roku 2016/2017 sprostredkovali memorandá a zmluvy o spolupráci s viacerými partnermi, ktorých cieľom je poskytnúť možnosť stáží, pracovných pozícií, ale aj získať praktické informácie.

Aktuálne môžu študenti využívať benefity vyplývajúce z memoranda, ktorá sme vďaka aktivite Fakulty psychológie PEVŠ podpísali so spoločnosťou Dell. Silná americká nadnárodná počítačová spoločnosť je zárukou získania potrebných zručností na rozmanitom spektre pracovných pozícií.

Vďaka tejto spolupráci môžu študenti PEVŠ využívať niekoľko značných výhod, akými je prax na pracovisku spoločnosti, kde nadobudnú potrebné odborné zručnosti v rámci profesijnej prípravy. Okrem toho sa môžu tešiť na spoločnú prípravu a vzdelávanie prostredníctvom odborných prednášok.

Pre viac informácií o aktuálnych ponukách neváhajte osloviť dekanát vašej fakulty.

<<< Späť