Aktuality

Diskusia o dĺžke koncipientskej praxe priniesla veľa nových postrehov

V utorok 9. mája sa v Bratislave uskutočnila moderovaná panelová diskusia o dĺžke koncipientskej praxe. Ide o diskusiu s najširším spektrom diskutujúcich, ktorá na Slovensku k danej téme prebehla. Organizátorom podujatia bola Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy.

 

Téma dĺžky koncipientskej praxe aktuálne rezonuje medzi študentami i samotnými právnikmi. Päť rokov získavania praktických skúsenosti, mnohokrát za nízku mzdu, je po ukončení štúdia pre mnohých absolventov neadekvátne. Druhá strana však často argumentuje najmä nedostatočnou prípravou.

Paneurópska vysoká škola sa rozhodla pozvať na akademickú pôdu zástupcov oboch názorových prúdov. Viac než trojhodinovej živej diskusie sa zúčastnili poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., JUDr. Ján Šikuta, PhD. a JUDr. Zuzana Flaková z Najvyššieho súdu SR, JUDr. Darina Macková z kancelárie Ministerstva spravodlivosti SR, JUDr. Juraj Veverka a JUDr. Ondrej Mularčík zo Slovenskej advokátskej komory, JUDr. Peter Haňdiak z advokátskej kancelárie Garant Partner Legal a JUDr. LL.D Stanislav Ďurica z advokátskej kancelárie Squire, Patton, Boggs, JUDr. Stanislav Bojňanský z Iniciatívy za lepšiu advokáciu a svoje stanovisko zaslal aj JUDr. Peter Kubina z kancelárie Dentons. Prítomní boli tiež študenti práva, ktorých sa téma priamo dotýka.

Podľa Slovenskej advokátskej komory je 5-ročná dĺžka praxe reakciou aj na stav kvality právnických fakúlt na Slovensku. Podľa slov ich zástupcov, sa absolventom právnických fakúlt neskôr musia ich školitelia – advokáti dôkladne venovať, čo sa nie vždy v rámci troch rokov podarí. Aj z toho dôvodu považujú päť rokov získavania skúseností v súčasných pomeroch za adekvátnu dĺžku. Rozdiely v názoroch sa však vyskytli aj medzi samotnými advokátmi.

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý, ako jeden z iniciátorov návrhu zmeny Zákona o advokácii, zvlášť zdôrazňoval, že päťročná prax je odrádzajúca napríklad v prípade žien, ktoré plánujú založiť rodinu. Z toho dôvodu môže dochádzať o odlivu študentov do susednej Českej republiky, kde prax trvá len tri roky.

Napriek tomu je aj Slovenská advokátska komora otvorená diskusii ohľadne jej skrátenia. Závisí to od niekoľkých faktorov. Počkať si chcú najmä na prvé oficiálne vyhodnotenie prvého päťročného cyklu, ktorý by sa mal skončiť budúci rok.

Ďalej sa diskutovalo aj o možnostiach, ako zatraktívniť koncipientskú prípravu. Jednou z nich je rozšírenie spektra povinností koncipienta, prípadne skrátenie samotného štúdia na tri roky a ďalších päť rokov sa zaúčať ako koncipient. Všetky tieto možnosti však ostali len v štádiu návrhov.

Panelová diskusia priniesla niekoľko dôležitých poznatkov a najmä zistenie, že všetky strany sú otvorené diskusii. Viac záväzných rozhodnutí pravdepodobne padne v priebehu ďalšieho roka, keď bude možnosť odborne skúmať prvé päťročné obdobie koncipientskej praxe.

<<< Späť