Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na návšteve PEVŠ

Rektor Paneurópskej vysokej školy prof. Juraj Stern privítal ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Petra Plavčana na pôde PEVŠ. Cieľom návštevy bolo priateľské oboznámenie sa so zmenami, ktoré sa na vysokej škole uskutočnili. Minister vysoko ohodnotil kvalitu Paneurópskej vysokej školy: „Ide o významnú a váženú inštitúciu, ktorá si zaslúži miesto v našej sústave vysokých škôl,“ uviedol minister po stretnutí, na ktorom mu zástupcovia vysokej školy predstavili viaceré pripravované aktivity. Ďalej pokračoval slovami: „A už len krátko, je tu tím skúsených manažérov, tak isto tím učiteľov a vedcov, ktorí sú na vysokej úrovni a z tohto pohľadu ani nemám obavy. Je pevne začlenená v sústave vysokých skoľ.“

„Máme ľudí, ktorí môžu posunúť školu vyššie aj na medzinárodnej úrovni,“ konštatoval v tejto súvislosti rektor Juraj Stern.
Návšteva pokračovala na pôde Fakulty masmédií, v Mediálnom centre, kde ministra privítala dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. Iveta Radičová. Minister sa bližšie oboznámil s možnosťami a vybavením, ktoré škola svojim študentom ponúka. Prihovoril sa tiež gymnazistom, ktorí fakultu práve navštívili v rámci prezentácie budúcim uchádzačom o štúdium.

Zúčastnení sa zhodli, že v spoločnosti musí nastať posun vo vnímaní postavenia Paneurópskej vysokej školy, ktorá je neziskovou organizáciou a svojím pôsobením koná vo verejnom záujme.

 

 

<<< Späť