Aktuality

Študentské pôžičky umožnia študentom začať splácať až keď budú zárobkovo činní

Snahou PEVŠ je ponúknuť kvalitné vzdelanie širokému okruhu svojich študentov bez ohľadu na sociálne postavenie či finančné zázemie. Aby bolo umožnené študovať naozaj každému, kto má o štúdium vážny záujem, nadviazali sme spoluprácu s Fondom na podporu vzdelávania.

Študentské pôžičky, o ktoré môžete vo fonde žiadať, sú určené študentom na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Ich výhodou je nízka úroková sadzba (pre ilustráciu – v AR 2016/2017 bola výška úrokovej sadzby 0,89 % p. a.) a najmä maximálna lehota splatnosti pôžičky, ktorá je až 10 rokov.

Vďaka tejto možnosti budete venovať svoj čas škole a to štúdiu bez stresu z dlhov. Splácať začnete, až keď budete zarábať. Rovnako, ako na uznávaných vysokých školách v zahraničí.

Fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska. Viac informácií o možnostiach a podmienkach nájdete na www.fnpv.sk a stránke PEVŠ.

<<< Späť